Ideou je zapojení odborníků a obyvatel města do přemýšlení a formování budoucnosti města. Jde o vytvoření společného názoru odborného i laického. Ten by měl být směřováním a inspirací pro politickou reprezentaci města.


Otevřená strategie pojmenovává princip, jakým by podle našeho názoru měla strategie fungovat. Tedy být do budoucna otevřenou pro rozšiřování a prohlubování odborníky a obyvateli města.

Strategie je tedy dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení určitého cíle. Dnešní obvyklé rozvojové strategie obcí, měst a regionů jsou totiž problematické v dočasnosti jejich tištěné podoby. Čím více doby uplyne od jejich vytvoření, tím se stávají nepřesnějšími. Otevřená strategie je tedy dokument, který není nikdy finálně ukončen, je k dispozici v digitální podobě a je přístupný na internetu. Tím, že je strategie on-line, kdokoliv a kdykoliv do ní může nahlížet, a také vkládat další myšlenky a informace, které mohou být zapracovány. Proto je stále aktuální a rozšiřující se. Díky tomu se její obsah časem nedevalvuje, ale naopak prohlubuje a stává se rozsáhlejším.

Logika strategie také není řešena "obvyklou mělkou rigidní metodou". I proto Otevřená strategie Třeboně nereaguje na žádné předchozí strategie města.  Zde je možné si přečíst strategii předchozí z roku 2008


 

Princip rozšiřování a prohlubování této strategie

Vkládat nové nápady a myšlenky, a tím rozšiřovat tuto strategii může tedy každý. K tomuto vkládání je vytvořen tzv. připomínkový formulář. Přínosné myšlenky budou zapracovány do strategie. Každý přispívající bude mít svoji číselnou značku. Příspěvek, který bude vložen do finálního textu, bude indexován číslem autora. Tyto příspěvky mohou být jakkoli obsáhlé. Je možné též vkládat odkazy na internetové stránky, mapy apod. Při posílání dokumentů nebo fotek je však nutno použít email: strategietrebon@gmail.com

Internetové stránky strategie jsou zároveň jakousi databází, která shromažďuje veškeré dokumenty související se strategickým rozvojem města (strategie, studie, a různé projekty vztahující se k rozvoji města).Jakým způsobem prohlížet mapy a výkresovou dokumentaci

V jednotlivých stránkách jsou spolu s textem také vloženy mapy. Po kliknutí na tyto mapy je možné je v prostředí Google map přibližovat a posunovat se v nich. Pokud v mapě kliknete na jednotlivé barevné plochy nebo linie a ikony, zobrazí se Vám krátký popisek (vždy je však pro pochopení nutné tuto mapu prohlížet s již přečtenými informacemi v souvisejícím textu).  Jen tak je možné konkrétní oblast pochopit.


Otevřená strategie města Třeboně je jedním z výstupů projektu Města v rozletu (podpořeno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.).