OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ZAWODOWYCH MEDIATORÓW

Stowarzyszenie zostało powołane przez grono zawodowych mediatorów sądowych, a także mediatorów w sporach zbiorowych, negocjatorów kryzysowych, jak również specjalistów i ekspertów zajmujących się zarządzeniem konfliktami w sferach: społecznej oraz swobody gospodarczej.
 
Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów, współpracując z Akademią ADR i Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich kształci mediatorów - wydaje certyfikaty i licencje w systemie kształcenia: ENMA (European Negotiation & Mediation Academy) dla - mediatorów-superwizorów, mediatorów-negocjatorów,mediatorów-trenerów,mediatorów w oświacie, mediatorów w pomocy społecznej - więcej informacji: www.mediacje.pl  
 
Stowarzyszenie realizuje programy: "Temida" (współpraca z wymiarem sprawiedliwości), "Atena" (współpraca ze służbami mundurowymi), "Hermes" (negocjacje i mediacje gospodarcze), "Verena" (mediacje w oświacie i system "Szkół Dialogu"), "Misje Dobrej Woli".
 
Współpracując z sądami tworzymy sieci zawodowych mediatorów sądowych. Mediatorzy udzielają bezpłatnych porad i informacji dotyczących możliwości stosowania mediacji w konfliktach toczących się przed sądami różnych instancji.
 
Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mediatorów:
    Prezes: Jerzy Śliwa - jsliwa@mediacje.pl - 601 637-984
    Wiceprezes: Iwona Kitala-Dudek - iwodu1@op.pl - 515 128-808
 
     
 
 
 
 
 
 
Kontakt:
Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów
ul. Ogrodowa 8 lok. 62
00-876 Warszawa 
tel./fax. +48 22 241-14-23
 
 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów jest efektem rozwoju aktywności obywatelskiego od 1989 roku. Wieńczymy więc 25 lat rozwoju polskiej demokracji i kultury dialogu.

 

Zaczynaliśmy w 1989 roku od utworzenia Fundacji "Dziecięce Listy do Świata", która specjalizując się w problematyce praw dziecka składała w 2002 roku Raport Alternatywny przed Komitetem Praw Dziecka w Genewie z realizacji Konwencji o Prawach Dziecka w Polsce.

 

W 1993 roku podjęliśmy szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym w zakresie rozwiązywania konfliktów.

 

W 1996 roku utworzyliśmy z małopolskimi organizacjami Regionalne Forum Organizacji Pozarządowych. W tym samym roku dzięki kontraktowi z AED USAID rozpoczęliśmy także proces kształcenia mediatorów. Model kształceniowy oparliśmy na amerykańskiej metodzie tzw "mediacji facylitatywnych (klasycznych), promowanych w Polsce przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Conflict Resolution & Research Institute, Washington DC.

 

We wrześniu 2002 roku ruszyła w Ustce pierwsza Szkoła Mediacji - 60.godzinne specjalistyczne szkolenie warsztatowe dla mediatorów sądowych. Nasz standard upowszechnił się w Polsce i stał się punktem odniesieniu dla wielu krajowych programów kształcenia mediatorów.

 

W 2003 roku zainicjowaliśmy z Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, jak również Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Krajową Strategię Mediacji w oświacie. W projekt włączyło się grono 500 przeszkolonych przez nas nauczycieli.

 

W czerwcu 2004 roku w Poznaniu absolwenci Szkół Mediacji Fundacji "Dziecięce Listy do Świata" założyli Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów. Następnie w grudniu 2006 roku utworzyliśmy wyspecjalizowaną komórkę o nazwie: Krajowe Centrum Mediacji z siedzibą w Warszawie, które następnie przekształciło się w koalicję organizacji mediacyjnych, m.in. Polskiej Korporacji Trenerów Mediacji, Polskiego Instytutu Mediacji i Rozwiązywania Konfliktów, Firmy Prawniczej "Łatała i Wspólnicy", Firmy "Consent" i Fundacji "Dziecięce Listy do Świata". W kolejnych latach dołączyły do nas kolejne instytucje o zasięgu krajowym i regionalnym.

 

W czerwcu 2007 roku w trakcie krakowskich "wianków" utworzyliśmy Stowarzyszenie "Mediacje Polska", które jesienią zainicjowało pierwszą edycję Krajowej Kampanii Mediacyjnej "Pogódźmy się na Święta", a w 2009 roku I Krajowy Kongres Mediatorów.

 

W 2008 roku powstały: w lipcu - Krajowy Zespół Negocjatorów, a w październiku - Krajowe Stowarzyszenie Negocjatorów. Wreszcie w 2009 roku - 25 kwietnia powstało Stowarzyszenie Mediatorów Polskich, które jest obecnie największą w Polsce organizacją grupującą mediatorów sądowych, a w dniach 5-8 listopada w Krakowie i Zakopanem odbęł się I Krajowy Kongres Mediatorów, podczas którego Krzysztof Hołowczyc odebrał statuetkę "Złota Mediana".

Złota Mediana dla Krzysztof Hołowczyca

    
Wizytówki filmowe mediatorów:
 
(Mkp) Aleksandra Solarek (hr) - Warszawa - http://www.youtube.com/watch?v=fg9z491NsjA
(Mkp) Wiesław Sojka (dm) - Rybnik - http://www.youtube.com/watch?v=soKStdY8Yv8
(Mkp) Jolanta Szada-Borzyszkowska (hr) - Białystok -http://www.youtube.com/watch?v=xdszDZ_jAoI
(Mkp) Jerzy Śliwa (dm, pm) - Kraków/Warszawa - http://www.youtube.com/watch?v=gbCVOnjn4W4
(Mkp) Witold Wencel (pm) - Łódź - http://youtube.com/watch?v=hGlobyjCI0A
(Mkp) Krzysztof Wilski (hr) - Łódź - http://youtube.com/watch?v=d3HbSb7BgZk 
Comments