VIII разред

Током осмог разреда на часовима информатике и рачунарства ученици ће изучавати садржаје следећих наставних области:
  • Табеларни прорачуни - Excel
  • Google диск
  • Изборни модул - HTML
  • Израда веб презентације - пројекат