VII разред

Током оседмог разреда на часовима информатике и рачунарства ученици ће изучавати садржаје следећих наставних области:

Comments