VI разред

Током осмог разреда на часовима информатике и рачунарства ученици ће изучавати садржаје следећих наставних области:
  • Рад са текстом - Word
  • Интернет
  • Графика
  • Анимација
  • Изборни модул
Подстранице (2): II Интернет I Word
Comments