O naší škole
Naše škola je zřízena podle § 16 školského zákona. Máme dlouholetou zkušenost s výchovou a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které zajišťuje tým speciálních pedagogů.

Zveme také na Den otevřených dveří, který bude probíhat v budově školy a internátu od 8h do 15h.

Za pedagogický sbor srdečně zve ředitel školy    Mgr. Josef Hartoš

Zákonní zástupci se u zápisu prokáží platným občanským průkazem, rodným listem dítěte a odbornými posudky opravňující vřazení dítěte do školy dle §16 školského zákona

Organizace Základní škola speciální, Ostrava - Slezská Ostrava je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.Bylinková babka

V základní škole speciální Těšínská 41/98 v Ostravě se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním 
postižením, více vadami a autismem. Žáci se mohou vzdělávat v přípravném stupni od 5 do 8 let. Zřizovatelem je 
Moravskoslezský kraj. Činnost školy je pestrá, máme zájmové útvary, pořádáme výlety, ozdravné pobyty u nás i v zahraničí. Při škole také funguje internát jehož kapacita je 30 dětí. Kapacita naší školy je 64 žáků. Najdete nás na ulici Těšínská 94/98, Slezská Ostrava. 


Sponzoři školy


Nadační fond Veolia


Nadační fond VÍTKOVICE STEEL  


OZO !!! 


OSTRAVA !!!Podřízené stránky (1): Ochrana osobních údajů