Hem

Välkommen!                                                                                  

Denna sida fungerar som ett komplement till Östhammars MK's huvudklubbsida på adress osthammarsmk.se
    
Du hittar lite mektips, körteknik, aktiviteter mm.

Kom gärna med förslag vad som skall finnas på sidan eller skicka rapporter/artiklar/notiser så publicerar vi dem.
Se adress på kontaktsidan. Träningsvästar 
 
Fr.o.m. 2016 gäller licens i ÖMK för uttag av årsväst.
Går bra att skaffa/förnya årsväst nu.
Kontakta Anders på 073-0285448 (gärna SMS) för att återlämna eller skaffa väst.
Årets västfärg är Grön
Finns en del som inte lämnat tillbaka gamla västar.
Snälla, gör det!!
Och snälla!!
Glöm inte att registrera er och kör inte utan väst!!

Fr.o.m 1/1 2016 gäller licenskrav på klubbens banor!
Se förklaring nedan.


Örenslingan (Den långa)

ÖppetBollungeslingan (Den korta)

Öppet


På helger kan det förekomma aktivitet på flygfältet.
Prata med de som kör där när det är ok att köra transporten till Bollungeslingan.

Se Fliken "Aktivitetskalender/Träningsregler"
vad som gäller för träning på Lunda

OBS!!!!

Besökare från andra klubbar än ÖMK får EJ träna på egen hand!!!!!


Stängt en helg/månad pga miljötillståndet.
3-4/1, 8-9/2, 7-8/3, 10-13/4 (Påsk), 30-31/5, (Pingst), 19-21/6 (Midsommar), 18-19/7, 22-23/8, 19-20/9, 24-25/10, 28-29/11, 24-26/12 (Jul), 31/12-1/1 (Nyår)

  • 6-Timmars/Lag-SM Enduro ÖMK Elit bestående av Olle Lötman, John Nyström, Tobias Burman & Niklas PerssonVarierande bana med både gärden, sand, lerhål och berghällar inbjöd till en bra tävling på Signalregementets övningsfält i ...
    Inlagd 24 maj 2016 04:15 av Anders Elm
  • Träningsdag Enduro i Skutskär 16/4 27 st enduroåkare slöt upp för en härlig och kul dag på Skutskärsbanan. Det började med lite nytt för de flesta, yogauppvärmning.Sen olika moment på sandunderlag med mjuk sand ...
    Inlagd 19 apr. 2016 23:06 av Anders Elm
Visar inlägg 1 - 2 av 86. Visa mer »

Bli medlem i ÖMK

Sätt in pengar på Plusgiro 100625-3 ange namn. Därefter skicka information enligt nedan!!

Skicka ett mail till kassor@osthammarsmk.se med Ditt namn och Din adress, komplett person nummer vid familjekort alla medlemmar samt mail adress. 


Eller på postadress ÖsthammarsMK 
                                Box 83  
                                742 21 Östhammar.

Enskild medlem 150 kronor    Enskild medlem under 21 år 100 kronor    Familjekort 200 kronor (Glöm ej bort allas person nummer och namn)

Tävlingslicens SVEMO

Klubbyte http://www.svemo.se/sv/Forforare/Licens/Klubbyte/

Bestämmelser för klubbyte http://www.svemo.se/ImageVault/Images/id_220/ImageVaultHandler.aspx

Ny Licens. Blankett http://www.svemo.se/ImageVault/Images/id_164/ImageVaultHandler.aspxAngående licenser


Tävlings/tränings licenser:


Träning på Östhammars MK´s banor får ej ske utan Licens..
Svemo utfärdar licenser enbart för förare med svenskt medborgarskap.

Svemo kan dock i enskilda fall medge undantag.

För att erhålla förarlicens, helårs eller tillfällig, krävs att föraren är medlem i Svemo ansluten klubb. I licensen ingår en försäkring.

Med en Klubblicens i Enduro/Cross kan du träna både på MX och endurobanor hela året/hela landet.

Men du kan bara tävla i klubbtävling i klubben och grenen som anges på licensen.

För att skaffa licens se länken.

http://www.svemo.se/sv/Grenar/Enduro/Forarlicens/

Förare delas in i klasserna:

Guldhjälm, (gäller endast i Sverige)
Guldhjälmslicens utfärdas för förare upp till 12 års ålder, efter genomgången utbildning för föraren och vårdnadshavaren. Förare med Guldhjälmslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område, enligt Guldhjälmsregler och anvisningar för barnaktiviteter enligt E-reglementet kap 9. 
För förare med Guldhjälmslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt E 2.1.6.

Ungdom, (nationell och internationell)
Ungdomslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och t o m det år föraren fyller 16 år.
Förare med ungdomslicens får endast träna och tävla inom inhägnat område, i maskinklass Enduro 0 och fr.o.m. det år som föraren fyller 13 år även i maskinklass Enduro 1.
För förare med ungdomslicens gäller kravet på vårdnadshavare enligt E 2.1.6.

Klubb, (gäller endast i Sverige och i den klubb förarens licens är utfärdad)
Licensen kan endast användas vid träning och klubbtävling i enduro i den klubb där förarens licens är utfärdad.
Det går att uppgradera licensen till en högre nivå under säsongen.
Klubblicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 12 år och gäller endast träning och klubbtävling i arrangerande klubb där licensen är utfärdad.
Föraren som har giltig tävlingslicens utfärdad av Svemo får delta i klubbtävling. (Se speciella krav i SR Enduro 2015-2016).

Bas, (gäller endast i Sverige)
Baslicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 16 år och gäller endast för Träning, Klubbtävlingar/Klubbmästerskap och Enklare tävling.

Junior, (nationell och internationell)
Juniorlicens utfärdas fr.o.m. det år föraren fyller 15 år t o m det år föraren fyller 23 år.
Förare kan under denna tid ansöka om uppklassning till Senior-licens. 
JSM-vinnare blir automatiskt uppklassad till senior nästkommande år. 
Förare med juniorlicens får endast träna och tävla fr.o.m. det år föraren fyller 15 år med mc i maskinklass Enduro 1, fr.o.m. det år föraren fyller 16 år med mc i maskinklass Enduro 2 och fr.o.m. det år föraren fyller 18 år med mc i maskinklass Enduro 3.
Vid all träning och tävling utanför inhägnat område krävs körkort och då gäller alltid de begränsningar som gäller för respektive körkortsbehörighet (se E 2.2)
Förare som är 15-16 år kan lösa juniorlicens som även gäller för ungdomsklass, men får inte tävla i både ungdoms- och juniorklass samma tävlingsdag.

Senior, (nationell och internationell)
Fr o m det år föraren fyller 24 år utfärdas alltid Seniorlicens.
Förare med Junior licens, som under kalenderåret nått stipulerat antal uppklassningspoäng, kan tidigare än det år föraren fyller 24 år ansöka om uppklassning till Senior.

Elit, (nationell och internationell) 
Förare, som innevarande säsong klarat någon av följande kriterier, tilldelas Elit-licens kommande år.
Slutplacering 1-10 i SM-klass, Slutplacering 1-5 i DSM-klass, Slutsegrare i JSM-klass, Slutplacering 1-15 i Swedish Enduro Cup, Slutplacering 1-10 i SM SuperEnduro, Totalplacering 1-15 i Novemberkåsan, Slutplacering 1-15 i EM-klass eller Slutplacering 1-15 i VM-klass.


Från 2013 är det en ny rutin vid förnyelse av förarlicens.
Inga inbetalningskort kommer skickas ut till förare.

Ni som vill ha licenser, maila till nedastående:
P_lydell@hotmail.com eller 
roger.ja@telia.com

Information vi behöver är:
* Person nummer komplett
* Telefon nummer
* E - mail
* Adress


Comments