สมัครเข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • ผู้สมัครจะต้องสมัครในนามของนิติบุคคล ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • แต่ละหน่วยงานสามารถเลือกลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร แต่สามารถระบุหลักสูตรอื่นที่สนใจได้ หากมีที่นั่งเพียงพอในหลักสูตรอื่น ทางโครงการจะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมต่อไป
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องวางเงินมัดจำจำนวน 1,000 บาท/1 ที่นั่ง/1 หลักสูตร และจะได้คืนเมื่อสิ้นสุดโครงการ (เดือนตุลาคม เป็นต้นไป) และเข้าอบรมครบทุกวัน

 

วิธีการสมัคร

  • กรอกข้อมูลที่ช่องรับสมัครที่ด้านล่างของหน้า
  • ทาง SIPA จะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม และจะแจ้งไปยังผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมผ่านทางอีเมล และโทรศัพท์ 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มอบรมในแต่ละหลักสูตร
เพิ่มเติมหลักสูตรอบรม 2 หลักสูตร คือ
Android Mobile Development วันที่ 13 – 15 ก.ย. 2555
Collaborative Development Environment with Agile Software Development Process วันที่ 20 - 22 ก.ย. 2555
*** ผู้ที่เคยสมัครอบรมเข้ามาแล้ว สามารถสมัครเพิ่มเติมได้โดยกรอกชื่อ และอีเมล ให้เหมือนเดิมและเลือกหลักสูตรที่ต้องการ โดยหลักสูตรที่เลือกใหม่จะถูกระบุเป็นหลักสูตรอื่นๆที่สนใจ สำหรับผู้สมัครใหม่สามารถสมัครและเลือกหลักสูตรได้ตามปกติ ***
* หาก Internet Explorer ไม่แสดงแบบฟอร์มด้านล่าง โปรดทดลองใช้ browser ตัวอื่นเช่น Firefox หรือ Google Chrome