Zarząd OSP

Prezes - Feliks Musik tel. 883-337-343

Naczelnik/V-ce Prezes - Wiktor Ślimok

Z-ca Naczelnika - Rzepka Dawid

Skarbnik - Maria Ślimok

Sekretarz - Mateusz Szymański

Gospodarz i Konserwator - Piotr Kuliś

Członkowie Zarządu: Jacek Janus, Tomasz Janus

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Stanisław Wojsyk

Członkowie: Zbigniew Tworkowski, Rafał Nokielski

Liczba członków czynnych: 38

Liczba członków uprawnionych do akcji: 19 (ważne badania lekarskie i przeszkolenie)

Numer operacyjny wozu bojowego: 509 s 39

Kierowcy wozu bojowego VOLVO FL10: nr rej. SLU 28 K9

Wiktor Ślimok

Piotr Kuliś

Dawid Rzepka

Mateusz Szymański