1% dla Strażaków

   APELUJEMY
 
 
  • do społeczeństwa
  • do strażaków ochotników i funkcjonariuszy PSP
  • do członków ich rodzin i znajomych
  • do sympatyków i przyjaciół polskich strażaków
  • do kierownictw firm, zakładów i instytucji

o przekazywanie 1 % podatku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej.  Kierują się szczytnymi  ideałami  służenia ludziom i niesienia pomocy  poszkodowanym.

Cywilizacja  niesie coraz  więcej zagrożeń, a   pokonanie ich wymaga coraz wyższych  umiejętności i wyposażenia w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt  ratowniczy.

Pomagając  strażakom  ochotnikom - pomagasz  sobie !

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSP Chlewiska 2012
www.chlewiska.strazacy.pl