Дистанційний курс

КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ


"ОСНОВИ ВЕТЕРИНАРІЇ ТА ЗООГІГІЄНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН"


Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність 201 «Агрономія»


Укладач:    СТЕГНІЙ  ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА