PROJEKT UPORABE E-GRADIV NA OŠ JANKA PADEŽNIKA

 

»Zastavljanje ciljev je najmočnejša motivacija.« (Don Clark)

V okviru projekta "Mesec širjenja in uporabe e-gradiv" je bil naš cilj izvesti učne ure ob uporabi e-gradiv in učence spodbuditi k uporabi le-teh.

Projekt smo izvajali na šoli na vseh treh stopnjah, pri različnih predmetih.

Na podstraneh učiteljev izvajalcev projekta lahko najdete gradiva, ki so jih učitelji uporabili pri pouku, opise izvedb, končna poročila, izdelke in refleksije učencev in tudi fotogalerije, ki prikazujejo učence pri delu. 

Z izvedbo projekta smo zelo zadovoljni, tako učitelji kot učenci in zagotovo se bomo posluževali e-gradiv in uporabe različnih možnosti informacijsko- komunikacijske tehnologije (IKT) tudi v naprej.Izvedbo projekta je omogočilo sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.