Aktuality

22. 2. 2012: Výzkum privatizace městských bytových domů v Duchcově
Člen o. s. Mezanin zpracoval pro Agenturu pro sociální začleňování studii dopadů privatizace městských bytových domů v Duchcově na sociální situaci jejich stávajících nájemníků. Hlavním zjištěním je, že prodej by znamenal výrazné riziko, protože již nyní v prodávaných domech žije 33% obyvatel pod hranicí chudoby, a pokud by po prodeji nový majitel zvyšoval nájem, může se poměr nájemníků žijících pod hranicí chudoby zvýšit až na 48%. Prodej a následné zvýšení nájmů by neproporčně dopadly na romské nájemníky: tím toto opatření naplňuje charakteristiky nepřímé diskriminace, jak je stanovuje český právní řád. Vedle drastických sociálních dopadů by tedy prodej byl navíc protiprávní. Celé znění výzkumné zprávy zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/dokumenty-pro-lokalitu-duchcov/zmapovani-socialni-situace-domacnosti-v-mestskych-bytovych-domech-v-duchcove-ripka-s-2012/download


16. 1. 2012: Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská
Dva členové o. s. Mezanin zpracovali pro Agenturu pro sociální začleňování návrh pro třístupňový systém sociálního bydlení v Kutné hoře. 


20. 6. 2011: Výzkumná zpráva "Life Sentence: Romani Children in State Care in the Czech Republic"
Několik členů o. s. Mezanin se podílelo na výzkumu institucionalizace romských dětí v ČR pro Evropské centrum pro práva Romů. Závěrečná zpráva z výzkumu je dostupná zde: http://cuni.academia.edu/StepanRipka/Books/1520495/Ripka_S_Ripkova_E_2011_Field_Research_Report_Protecting_the_Rights_of_Romani_Children_in_the_Child_Protection_System_in_Bulgaria_Czech_Republic_Hungary_Italy_Romania_and_Slovakia_._Czech_Republic


4. 2. 2011: Konference o přístupu Romů k bydlení "Improving Access to Housing for Roma – Good Local Practices, Funding and Legislation"
Štěpán Ripka z o. s. Mezanin připravil mezinárodní konferenci o přístupu Romů k bydlení. Webové stránky konference včetně natočených příspěvků, rozhovorů s účastníky a powerpointových prezentací zde: http://www.romadecade.org/czech_housing_conference