Søknadsskjema

Søknadsskjema for utstillingsplass i Oslo Prosjektrom 2020/21

Søknadsfrist:  1 juni 2019

Personopplysninger:
Navn: 
Adresse: 
Postnr: 
Fødselsår:                    Hjemmeside:

E-post:                         

Ønsket utstillingsperiode:
 

Vedlegg:

CV
Prosjektbeskrivelse
Bildedokumentasjon av inntil 10 arbeider

Annen relevant informasjon:

Utstillingsperiodene vil variere avhengig av type utstilling og utstillingsprogram.  Der det er mulig vil vi ta hensyn til utstillers ønsker.

Sendes på E-post til: osloprosjektrom@osloprosjektrom.no

(Denne siden kan skrives ut og brukes til å sende inn, eller kopier innholdet ovenfor og lim inn i e-posten.)