Kunstnere

Noen av kunstnerne i atelierfellesskapet:

Navn (evt. link) e-post  
Kari Barkenæs e-post
Eva Bjørkvold e-post
Oddvar Flå


Amina Sahan
Ida Grimsgård
Ragnhild Eskeland


Emelin Mellaa


Eva Fagerli Sæthren
Odd Henning Skyllingstad
e-post
Anja Malec

Linda Fagerli Sæthren

Gerd Vandeskog


Marit Sivertsen

Martin Wathson


Berit Lien Ophus e-post
Heidi Kraft


Karl Bryn


Inger Ellen Juell


Bente Tømmerås


Michael Jones / PinkyBone


Eldar Parr


Kim Myhr


Martin Taxt


Ilja Badulin
Jørgen Mathisen
Bjørg Gammersvik            
Francesca Nichols
Inger Ellen Juell
Linda Fagerli Sæthren
Simone Bredtfeldt
HaMa Woods                            
Rosanna Vio
Nina Havn
Ola Høyer
Kathrine Pedersen
Randi Smith-Sivertsen
Ágnes Draviczky
Randi Smith-Syvertsen
Siri Adorsen
Solveig Andersen
Sofia Jernberg
Kristian Andrea Hansen
Ingrid Haugsrud
Ida Sofie Stegavik
Matilda Karlstrøm
Eldar Parr
Odd Henning Skyllingstad