Om Oslo Prosjektrom

Atelierfellesskapet Flere av kunstnerne i atelierfellesskapet har en lang felles historie med atelierer på samme adresse. Fra midten av 90-tallet har vi holdt til i Teglverksgata, Chr Kroghsgate, Hjalmar Brantings vei, St. Olavsgate, Lakkegata og nå i Schweigaards gate 34 A.

Oslo Prosjektrom som er en del av prosjektet ble åpnet og fikk sitt navn i 2006 i St. Olavsgate 21. Senere flyttet vi til  Lakkegata hvor vi var i tre år før vi igjen måtte på flyttefot. Prosjektrommet ligger nå i Platous gate 18 (postadresse Schweigaards gate 34 a)

Det var ikke lett å finne nye lokaler som kunne dekke vårt behov sentralt i sentrum, og som kunne romme både atelierer, kursaktiviteter og et prosjektrom - til en pris som kunstnere kunne betale. Lokaler til atelierer fant vi,  men Oslo Prosjektrom var desverre stengt i to år, før vi igjen fikk nye utstillingslokaler - og åpnet som visningsarena  igjen i april 2014.

Pr i dag har ca 55 kunstnere sin arbeidsplass fordelt på ca 40 atelier i Schweigaards gate 34 hvor vi disponerer ca. 1300 m².  Vi ønsker at atelierfelleskapet skal være bredt sammensatt - og kunstnerne på huset arbeider  innenfor ulike medier som maleri, tegning, grafikk, performance, installasjon, skulptur, illustrasjon, design, animasjon, tegneserier, manusforfatter, fotograf, oversetter, glasskunst, samtidsmusikk, design mm.

Huset er kunstnerstyrt og alle avgjørelser om aktiviteter eller påkostninger som angår fellesskapet tas i plenum.

Oslo Prosjektrom har som målsetting å vise et spennende og variert utstillingsprogram og har 12-18 utstillinger pr år. To av utstillingene er forbeholdt kunstnere i atelierfellesskapet.

Alle som ønsker utstillingsplass må søke på eget søknadsskjema.

Juryering av søknader om utstillingsplass tas av en prosjektgruppe,  sammensatt av 3 kunstnere fra huset og tre eksterne kunstnere. Utstillere er selv ansvarlig for det praktiske og økonomiske rundt utstillingene. Fellesutstillinger for kunstnere på huset kurateres av prosjektgruppa.

Oslo Prosjektrom er basert på prinsippet om non-profitt men tar 10% provisjon av utstillere for eventuelle salg av arbeider. Dette går i sin helhet til dekning av driften av prosjektrommet.

Alle søkere får svar på sin søknad.

Kontaktperson er Eva Fagerli Sæthren, tlf. 99 32 25 97 - e-post.

Oslo Prosjektrom ligger i Platous gate 18.

Animasjonskurs arrangerer alt fra nybegynnerkurs (varighet ca 10 uker) for barn-, ungdom og voksne-  til mesterklasser i animasjon. Kursene holdes både i våre lokaler i Schweigaards gate 34 A/B og andre steder i byen/landet.

Vi påtar oss oppdrag for festivaler, skoler, Kulturelle Skolesekken etc..

Sommeren/høsten  2018 arrangerer vi 3 ulike ukeskurs i Dukkefilm, Digital Animasjon og Spillutvikling for ungdom i alderen 12-16 år. Kursene går i skolens sommerferie uke - 26 og 33,  samt i høstferien -  uke 40.
Kursene er støttet av Viken Filmsenter og er gratis for deltakerne. 

Du finner mer informasjon om alle våre kurstilbud og link til påmelding på Animasjonskurs sin egen nettside:

Kontaktpersoner:
Linda Fagerli Sæthren:  tlf 97542429  linda@animasjonskurs.no
Eva Fagerli Sæthren: tlf 99322597  eva@animasjonskurs.no

Andre kurstilbud Flere av kunstnere på huset avholder ulike kurs innenfor sine profesjoner - fra kurs i grafikk til en/en undervisning i tango.
 
Har du spørsmål om kurs - ta kontakt med Eva Fagerli Sæthren: tlf: 993225097 eller send en epost til osloprosjektrom@osloprosjektrom.no

A