Om Oslo Prosjektrom

Atelierfellesskapet

Flere av kunstnerne i atelierfellesskapet har en lang felles historie med atelierer på samme adresse. Fra midten av 90-tallet har vi holdt til i Teglverksgata, Chr Kroghsgate, Hjalmar Brantings vei, St. Olavsgate, Lakkegata og nå i Schweigaards gate 34 A.

Oslo Prosjektrom ble åpnet og fikk sitt navn i 2006 i St. Olavsgate 21; med visningsrom og atelierer. Deretter var vi i Lakkegata i tre år før vi igjen måtte på flyttefot. Prosjektrommet ligger nå i Platous gate 18 (postadresse Schweigaards gate 34 a)

Det var ikke lett å finne nye lokaler sentralt i sentrum, som kunne romme både atelierer og et prosjektrom - til en pris som kunstnere kunne betale. Lokaler til atelierer fant vi,  men Oslo prosjektrom var desverre stengt i to år, før vi igjen fikk nye utstillingslokaler - og Oslo Prosjektrom som visningsarena åpnet igjen i april 2014.

Pr i dag har ca 50 kunstnere sitt atelier i Schweigaards gate 34 hvor vi disponerer ca. 1300 m².  Vi ønsker at atelierfelleskapet skal være bredt sammensatt - og kunstnerne på huset arbeider  innenfor ulike medier som maleri, tegning, grafikk, performance, installasjon, skulptur, illustrasjon, design, animasjon, tegneserier, manusforfatter, fotograf, oversetter, glasskunst, samtidsmusikk mm.

Huset er kunstnerstyrt og alle avgjørelser om aktiviteter eller påkostninger som angår fellesskapet tas i plenum.

Oslo Prosjektrom har som målsetting å vise et spennende og variert utstillingsprogram og har 12-15 utstillinger pr år. To av utstillingene er forbeholdt kunstnere i atelierfellesskapet.

Alle som ønsker utstillingsplass må søke på eget søknadsskjema.

Juryering av søknader om utstillingsplass tas av prosjektgruppa,  sammensatt av 3 kunstnere fra huset og tre eksterne kunstnere. Utstillere er selv ansvarlig for det praktiske og økonomiske rundt utstillingene. Fellesutstillinger for kunstnere på huset kurateres av prosjektgruppa.

Oslo Prosjektrom er basert på prinsippet om non-profitt men tar 10% provisjon av utstillere for eventuelle salg av arbeider. Dette går i sin helhet til dekning av driften av prosjektrommet.

Alle søkere får svar på sin søknad.

Kontaktperson er Eva Fagerli Sæthren, tlf. 99 32 25 97 - e-post.

Oslo Prosjektrom ligger i Platous gate 18 og er på ca 33 m2 og har følgende mål:  6mx5,5m.  Takhøyde er 2,40m.  Rommet har tre hele hvite vegger (to m grov murv/en m kryssfiner) samt en vindusvegg med 2 store vinduer samt inngang fra gateplan.  Lokalet ligger ved siden av Ny Musikk.

Bilder fra prosjektrommet som ligger i Platous gate 18 på Grønland.Bilder fra utstillingsrommet vi hadde i Lakkegata:

Sidevegg ved inngangsdøra, ekstra rom inn til venstre.


Panoramabilde 1.


Panoramabilde 2.


Panoramabilde 3.