Domácí stránka

“Měl jste právo vznést námitky nebo předložit protinávrhy v patřičné lhůtě.”
“V patřičné lhůtě?” opičil se Arthur. “V patřičné lhůtě? Dozvěděl jsem se o tom včera, když ke mě domů přišel nějaký řemeslník. Ptal jsem se ho, jestli přišel umýt okna, a on na to že ne, že přišel zbourat dům. To mi ovšem neřekl rovnou. Nejdřív otřel pár oken a vyinkasoval pět liber. Pak se s tím teprve vytasil.”
“Ale pane Dente, ty plány byly přístupné na místním plánovacím úřadě tři čtvrtě roku.”
“To jo, a jakmile jsem se to dozvěděl, hned jsem se taky na ně sěl podívat, včera odpoledne to bylo. Zrovna jste se nenamáhali na ně upozorňovat, co? Jako třeba že byste to někomu řekli, nebo tak něco na ten způsob.”
“Ale ty plány byly vyvěšeny...”
“Vyvěšeny? Musel jsem je nakonec jít hledat do sklepa.”
“Tam je oddělení, kde je vyvěšují.”
“S baterkou.”
“Asi byl zrovna výpadek proudu.”
“A schody zřejmě taky vypadly.”
“Podívejte se, našel jste to oznámení nebo ne?”
“Ale jo, našel. Na dně zamčené registračky, a tu vecpali na zrušený záchod a na dveře dali ceduli Pozor, leopard!.”
 
Douglas Adams
STOPAŘŮV  PRŮVODCE  PO  GALAXII
RESTAURANT NA KONCI VESMÍRU

Ten, kdo se ve čtvrtek 24.3. 2011 zúčastnil veřejné prezentace projektu Polyfunkční dům Levského, si musel připadat jako Artur. V areálu bývalých jeslí, který prodala městská část Praha 12 za vedení starosty Petra Hány, chce soukromý investor postavit dva osmipatrové paneláky. Celý projekt byl prezentován architektem, který jej nakreslil, a na veřejné prezentaci čelil vlně nevole místních obyvatel. Vystoupil i současný starosta a pouze krčil rameny. Zákon je zákon.

 Neprůhledná s.r.o. firma požádala o úpravu územního plánu z kódu SV-A na kód SV-F. Magistrát, navzdory negativnímu stanovisku městké části Praha 12, úpravu provedl. Výhoda „úpravy“ je zřejmá - nedává prostor dotčeným obyvatelům, kteří by se při změně územního plánu bouřili a podávali námitky. Zatímco kategorie A znamená možnost stavět maximálně dvoupatrové domy, v případě kategorie F je možné stavět dům šesti až osmipatrový. Původní majetek, kterého se město zbavilo za 14 milionů a propadl jako zástava současnému majiteli, tak elegantně zvýšil svoji hodnotu na cca 40 milionů. Podobná úprava z A na F je však velmi výjimečná. Řada lidí, kteří s územními plány pracují, se pozastavuje nad atypičností podobně dramatické změny úpravou. A podezřelý je i způsob, jak k úpravě došlo. Bývalý radní Langmajer z magistrátu by zřejmě mohl vyprávět. Jak „mimo záznam“ řekl jeden známý z developerské branže:“Z áčka na efko úpravou? No to někdo donesl na magistrát solidní batoh. Ale nikomu nic nedokážeš a nikdo se ti nepřizná.“

 Místo, o které se jedná, je plácek ze tří stran obestavěný bytovými domy a ze čtvrté mateřskou školkou. Ucpané ulice v okolí jsou již nyní peklem pro řidiče, kteří se snaží zaparkovat. A právě sem chce investor nacpat dalších 100 bytových jednotek maskovaných do polyfunkčního domu, na jehož stavbu bude nutná výjimka, protože s onou polyfunkčností to nakonec nebude žádná sláva. Tomu, že budou všichni obyvatelé nového projektu parkovat v podzemních garážích, nikdo příliš nevěří. Představa ranního provozu, kdy se rodiče s dětmi budou cestou do školky vyhýbat desítkám aut vyjíždějících nejen z podzemí, není nikterak radostná. A co se stane s hodnotou stávajících bytů obohacených o výhled na nové stínící věžáky, je zřejmé. Investor však svůj majetek zhodnotí a poté si najde novou lokalitu, kde se bude situace opakovat. To, co tu po něm zůstane, jej rozhodně trápit nebude.

 Právě proto vzniklo Občanské sdružení Levského, které využije každé zákonné možnosti, jak stavbě v této podobě zabránit. Je to naše právo. A domníváme se, že i povinnost.Nejnovější zprávy

  • 6.3.2012 - Díky usilovné práci našeho teamu, spoluprací s odbornou akustickou laboratoří a dalšími znalci podalo OS Levského obsáhlou studii vyjadřující se k podkladům developera v řízení EIA. Požadujeme, aby projekt šel do tzv. velké EIA. Na základě materiálů, které jsme Magistrátu hl.m. Prahy poskytli očekáváme, že nám bude vyhověno. Materiál dodaný developerem obsahuje řadu nepřesných, zavádějících případně zkreslených údajů, které lokalitu Levského vylepšují.
  • 15.2.2012  Developer podal kompletně doplněnou a přepracovanou studii vyhodnocení vlivu projektu na životní prostředí (EIA), kde je doplněno mimo jiné měření hluku v oblasti jak na mateřské školce, tak domem sousedícím s plánovaným projektem. Dokumentaci analyzujeme a zjišťujeme možné další kroky.
  • Rada městské části dne 20.7.2011 schválila výjimku pro developera projektu. Jako odůvodnění starosta uvedl, že neschválení by bylo považováno pouze za připomínku ve stavebním řízení, a proto výjimku schválili a požavky občanů zcela vyignorovali. Více v aktualitách za červenec.

Výpis stránek

  • Územní řízení III – veřejné projednávání (15.2.2013) Na veřejné projednávání  dorazilo nemnoho lidí. Vedle architekta zastupujícího investora a tajemného pána v černém, který se nezapsal do černé listiny a evidentně patřil k investorské straně tam bylo pět ...
    Přidáno v 18. 2. 2013 13:45, autor: obcanske sdruzeni levskeho
  • Územní řízení II – co se dělo před územním řízením (8.-14.2.2013) Občanské sdružení Levského bylo vyřazeno jako účastník z územního řízení. OS Levského následovalo osud OS Přátelé Vazovovy ulice a Ateliéru pro životní prostředí a bylo vyřazeno. Dozvěděli jsme se o ...
    Přidáno v 18. 2. 2013 12:42, autor: obcanske sdruzeni levskeho
Zobrazení příspěvků 1 - 2 z 16 Zobrazit více »