O škole


Naše škola se dle zřizovací listiny jmenuje
Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369  okres Nový Jičín
                  
Škola je tvořena čtyřmi pavilony, ve kterých jsou učebny 1. a 2. stupně, odborné pracovny, prostory školní družiny, ve kterých je zřízena přípravná třída, dvě tělocvičny a školní jídelna. Součástí školy je sportovní areál a dětské hřiště. Bezbariérový přístup je vybudován k učebnám 1. stupně, do školní družiny a do školní jídelny.