Ulrika Knutson ”Hvarför skola kvinnorna vänta? – rösträtten 100 år.”

Post date: Apr 8, 2019 8:52:10 AM

När: 17 april 2019 kl. 19.00

Var: Kulturhuset

Den kalmarbördiga kända journalisten Ulrika Knutson berättar om införandet av allmän och lika rösträtt mellan män och kvinnor i Sverige 1918. Den utlösande faktorn för beslutet var den ryska revolutionen och rädslan att de revolutionära stämningarna skulle spridas även till vårt land. Det var dyrtid och hungerkravaller, inte så olikt situationen i Tyskland. På slottet satt kung Gustaf V med väskorna packade, beredd att fly. De konservativa gav i detta läge vika för liberalerna och socialdemokraterna och gick med på en rösträttsreform. Kampen om allmän rösträtt för män och kvinnor på lika villkor och utan hänsyn till inkomst hade pågått under flera decennier. Vi ser fram emot Ulrika Knutson föredrag över detta viktiga steg i vår historia och för vår demokrati.