Professor em Mats Widgren föreläser om "Landskapet som källa till jordbrukets historia: Stensjö by, Småland, Sverige och i världen"

Post date: Oct 12, 2016 7:15:52 PM

Välkommen till föreläsning onsdagen den 16 november i kulturhuset kl 19.00, vi säljer kaffe med tilltugg i pausen.

Mats Widgren som är professor em vid Stockholms universitet i kulturgeografi har sen 1970-talet forskat om jordbrukslandskapets utveckling från järnålder och framåt, i Sverige och Afrika och nu senast i ett globalt agrarhistoriskt projekt. Just nu arbetar han dessutom med att utveckla Stensjö by till Kalmar läns första kulturreservat. I sitt föredrag kommer han att ge exempel på hur landskapshistorisk forskning ändrat synen på agrarhistorien såväl i Sverige som i andra delar av världen. Han kommer också att med utgångspunkt för Stensjö by planera och diskutera för hur denna typ av historisk förståelse kan vidareutvecklas i skärningspunkten mellan teori och praktik.