Professor Björn G. Karlsson ”Kärnkraftens uppgång och fall”

Post date: Oct 3, 2019 9:54:27 AM

Kulturhuset 9 oktober 2019, kl. 19.00

Björn G. Karlsson är professor emeritus vid Linköpings universitet i energisystem. Han har forskat om och analyserat kapacitet och tillförlitlighet för energi- och elförsörjningssystem. En specialitet är kärnkraft och kärnkraftens betydelse för energiförsörjningen i Sverige. Med tanke på att Oskarshamn är en kärnkraftskommun finns här ett stort intresse för frågor av det slag som Björn G. Karlsson arbetat med genom åren.