Överste av 1.a graden Einar Lyth föreläser om "Trepartsalliansen mot Napoleon 1812"

Post date: Mar 1, 2017 10:04:35 AM

Onsdagen 15 mars kl 19:00 i Kulturhuset

Einar Lyth har verkat som debattör i försvarsfrågor och har sedan sin pensionering varit en flitig militärhistorisk författare och därvid bland annat dokumenterat kultur och seder inom svenska försvaret. Lyth har engagerats av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB) som skribent i dess tidskrift Pennan & Svärdet. Lyth är en flitig föredragshållare och en ofta anlitad expertguide på militärhistoriska studieresor. Einar Lyth har även varit militärrådgivare åt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Idag är Einar Lyth pensionerad och en flitigt engagerad föredragshållare med stor kunskap kring militärhistoria.