Föreningens historik

Oskarshamns historiska förening arrangerar föreläsningar i historiska ämnen. Den riktar sig till alla historieintresserade inom och utom kommunen. Sedan föreningen grundades 1983 har föreningen stått som värd för ca. 140 föreläsningar. Målet är att hinna med 5 föreläsningar per verksamhetsår.

Givetvis ingår det i föreningens policy, att anlita föreläsare med hög kompetens. Listan över hittills inbjudna innehåller en lång rad professorer i historia. De flesta övriga har haft högre akademiska examina eller varit doktorander. De icke-akademiker som äntrat talarstolen har varit författare, journalister, lärare och hembygdsforskare, alla med betryggande kunskaper och goda referenser.

I mindre omfattning ägnar sig föreningen åt exkursionsverksamhet. Under den senaste 10-årsperioden har årligen företagits utflykter den andra eller tredje veckan i september.

Exempel på mål: Kvarnholmen i Kalmar, Västerviks äldre bebyggelse, det gamla Vimmerby, platsen och historien kring den s.k. Bäckebtorpeden, dvs. den tyska V2:a som under prov-skjutning kom ur kurs och störtade i Bäckebo, Mörtfors, Dädesjö och Granhults kyrkor, örlogs- och Världsarvsstaden Karlskrona, Garnisions- och trästaden Eksjö och Borgholms slottsruin och stadsmuseum.

Föreningen har ca 100 medlemmar. Årsavgiften är satt till 150:- och berättigar till fritt inträde för alla medlemmar. Icke medlemmar betalar en entréavgift uppgående till 50:- per föreläsning.

Av särskilt värde under föreningens hela existens har varit de utomordentligt informativa och vackert textade affischer en av föreningens medlemmar Bengt Pineur producerat. Dessa affischer har genomgående högt konstnärligt värde och bl.a. eftersom dessa affischer aldrig varit föremål för en samlingsutställning är vi särskilt glada, att vi nu via föreningens nystartade hemsida kan presentera både affischerna som sådana, dels också naturligtvis att vi kan ge en ganska utförlig bild av föreningens verksamhet och breda utbud genom at ett urval avt dessa kommer in på hemsidan.

Adressen till föreningens hemsida är www.oskarshamnshistoriska.se och alla hälsas välkomna, att även på detta sätt ta del av föreningens verksamhet. Målet är naturligtvis att fortlöpande hålla allmänheten informerad både om föreläsningar och exkursioner.

Mer information kan Du få av föreningens ordförande Lars Ljung eller skattmästare Christer Brorson.