Föreläsning onsdagen den 9 mars 2016

Post date: Mar 2, 2016 9:59:46 PM

Föreläsningen är av Fil. dr My Hellsing ”Hedvig Elisabeth Charlotte – hertiginna och drottning vid det gustavianska hovet” i biblioteket i Oskarshamns kulturhus klockan 19:00

My Hellsing disputerade 2013 vid Örebro universitet på en avhandling om hovpolitik och hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotte. Hon har i sin fortsatta forskning specialiserat sig på den politiska eliten i Sverige vid sekelskiftet 1800. Främst gäller det kvinnors roll och med utblickar i det europeiska perspektivet. Föreläsningen kommer ta utgångspunkt i hennes avhandling men den avhandlade tiden kommer att utsträckas till 1818. My Hellsing är forskare vid Historiska institutionen, Uppsala universitet.

Kaffeservering anordnas i samband med föreläsningen. Gratis för medlemmar och skolungdom under 18 år och 50 kr för icke medlemmar. Välkommen!