18 april 2018 Fil lic Peter Danielsson ” Spionen Stig Wennerström”

Post date: Mar 19, 2018 4:45:06 PM

18 april 2018 Fil lic Peter Danielsson ” Spionen Stig Wennerström”

Peter Danielsson är fil lic vid Linnéuniversitet och han är i dag anställd som historiker vid Kalmar läns museum. Föredraget kommer som utgångspunkt har förhållandet att Stig Wennerströms släkt härstammar från Mörlunda/Tveta nordväst Oskarshamn. Spionaffären med Stig Wennerström hade under början av 1960-talet ett stort genomslag i den offentliga debatten i Sverige. Här finns koppling till höstens föredrag med Dick Harrison om Tage Erlander