Bilder och arkiv

Bengt Pineurs affischer

Av särskilt värde under föreningens hela existens har varit de utomordentligt informativa och vackert textade affischer en av föreningens medlemmar Bengt Pineur producerat.

Dessa affischer har genomgående högt konstnärligt värde och bl.a. eftersom dessa affischer aldrig varit föremål för en samlingsutställning är vi särskilt glada, att vi nu via föreningens nystartade hemsida kan presentera både affischerna som sådana, dels också naturligtvis att vi kan ge en ganska utförlig bild av föreningens verksamhet och breda utbud genom at ett urval avt dessa kommer in på hemsidan.