Startsida

Foto: Ted Lindquist

Vid föreläsningen den 6/10, efter att Pandemi- restriktionerna lättats, var uppslutningen av åhörare god. Det fanns uppenbarligen ett uppdämt behov av före-läsningar igen. Detta gläder styrelsen.

Foto: Ted Lindquist

Författaren Magnus Västerbro i ett intressant och trevligt samtal med Christine Perk.

Åhörare vid Kalle Bäcks föredrag den 10 november -21.


Medlemmar och övriga åhörare hälsas välkomna tillbaka till en spännande höst med Historiska föreningen. Föreningens styrelse har beslutat om ett program för hösten. Som kompensation för alla bortfall av föredrag på grund av Pandemin genom-förs fyra föreläsningar.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd fr.o.m. den 29/9 riktar sig framför allt till vuxna som inte har vaccinerat sig. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om Covid- 19.

Från och med föreläsningen den 6/10 serveras åter kaffe innan föreläsningarna. Detta görs mellan klockan 18.30 - 19.00 och kostnaden ingår i inträdet till föreläsningen.

FÖREDRAG

Onsdagen den 8 september
Klockan 19.00

Senaste nytt från Sandby borg

På grund av familjeskäl har Helena Victor, projektledare för utgrävningarna av Sandby borg, tyvärr varit tvungen att anmäla sent förhinder som föreläsare. Föreningen gläds åt att med kort varsel ha lyckats hitta en ersättare i form av Ludvig Papmehl-Dufay. Han har också deltagit i projektet Sandby borg. Ludvig disputerade vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, 2006 och har varit verksam som arkeolog i Kalmar län sedan 2007 och fram till 2019 vid Kalmar läns museum samt från 2009 även till och från vid Linnéuniversitetet. Sedan februari 2019 arbetar han heltid som lektor vid Linnéuniversitetet.

Borgen, på sydöstra Öland, gick ett tragiskt öde tillmötes för 1500 år sedan. De makabra fynden men också andra spännande upptäckter som arkeologerna gjort har satt Sandby borg på världskartan. Vi kommer att få en inblick i massakern som skedde och livet som levdes i borgen.

Onsdagen den 6 oktober
Klockan 19.00

”Om Sverige under Karl XII

Magnus Västerbro är författare och journalist. Han föddes i Malmberget, växte upp i Luleå men är numera bosatt i Stockholm. Han har skrivit flera kritikerrosade böcker om historia, bland annat Svälten. Hungeråren som formade Sverige, som år 2018 tilldelades Augustpriset för bästa fackbok. I augusti i år utkom hans sjätte bok, Tyrannens tid. Om Sverige under Karl XII. Denna bok kommer att stå i centrum när Christine Perk, kvällens moderator, intervjuar författaren.


Onsdagen den 10 november
Klockan 19.00

”Brott och straff under 400 år”
Kalle Bäck, professor i historia, har varit verksam vid Linköpings universitet. Hans forskning handlar oftast om landsbygdens och vardagslivets historia. Det tar sig denna gång uttryck i hur brottsligheten i Sverige har förändrats från 1600-talet fram till idag. Han kommer också att berätta om hur straffen för olika förseelser har växlat under samma tid. En annan fråga som berörs är hur starka bevis domstolarna då och nu kräver för att döma någon för brott. Kalle Bäck har under åren erhållit ett flertal kulturpriser och belöningar för sina pedagogiska och vetenskapliga insatser.

Onsdagen den 8 december
Klockan 19.00

Hultsfredsfestivalen - Punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara.

Mats Trondman är professor i kultursociologi, tidigare på Malmö högskola men sedan början av 2007 vid Linnéuniversitetet. Han är rikskänd för sin barn- och ungdomsforskning. Hultsfredsfestivalen är hans senaste forskningsprojekt där han fokuserat på vilka kunskaper som vanns under festivalarbetet, vilka nätverk och kontakter som knöts och i viss mån försöka klarlägga vad som driver vissa att bli entreprenörer. Många minns Hultsfredsfestivalen och flera hundra tusen var där. Hur blev den till, växte och föll? Och finns det något som kan kallas kulturellt entreprenörskap? Mats Trondman ger oss svaren.

Årsmöte den 8 september

Styrelsen hoppas kunna komma igång med verksamheten igen och kallar till årsmöte, som genomförs efter föreläsningen den 8 september. Detta årsmöte skulle ha hållits i februari i år, men det var inte möjligt på grund av Pandemin.

Mer information om årsmötet finns under fliken "Kommande aktiviteter". Där återfinns kallelse inkl. dagordning, årsredovisning, verksamhetsberättelse samt styrelsens förslag till nya stadgar inklusive de tidigare stadgarna. Stadgarna kommer att behandlas på årsmötet.


Historiska föreningen tipsar nr 1!

Föreläsning på nätet

När Öland skulle grävas itu

I SVT-serien Svenska hemligheter berättas om det hemliga projektet som skulle hindra tyska trupper från att ta över Öland under andra världskriget. Planen var att bygga ett fem kilometer långt dike, tvärs över Öland, som sen skulle fyllas med vatten

https://youtu.be/Dpp7Krs0DFc

SVT Play

Ku Klux Klan

En dokumentär i två delar som skildrar hur det rasistiska hatet i USA vuxit fram efter det amerikanska inbördeskriget och slaveriets avskaffande - en våldsam reaktion på de svarta medborgarnas nyvunna rättigheter. Detta hat har än idag förgreningar i dagens USA.

https://www.svtplay.se/video/29657210/ku-klux-klan/varldens-historia-ku-klux-klan-sasong-1-det-osynliga-imperiet

Kalmar läns museum

Livesändningar på nätet

Här kommer en liten film om hur ni går tillväga för att boka museets livesändningar.

Samtliga livesändningar hittar ni här:

https://www.kalmarlansmuseum.se/besok-oss/kalender/

Bok

”Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender”, av Åsa Wikfors.

Åsa Wikfors är professor i teoretisk filosofi och medlem i Svenska Akademien. I boken undersöker hon det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den.

Oskarshamns historiska förening bildades i början på 1980-talet som en lokalavdelning till historielärarnas förening.

Denna koppling har efterhand fallit bort, men föreningen bedriver alltsedan starten en mycket regelbunden verksamhet med föreläsningar och studieresor.

Vi avser att hålla våra medlemmar och övriga intresserade informerade om föreningens verksamhet genom den här hemsidan.

För den som är intresserad av Sandby Borg rekommenderar vi ett besök på projektets webbplats:
https://sandbyborg.se
Från hemsidan kan man även länka sig vidare till Facebook för senaste nytt kring Sandby Borg och kolla in några spännande videolänkar.

Tidigare föredrag

Kulturhuset 7 oktober, kl. 19.00
Nytt föredrag: Historikern Peter Danielsson, Kalmar läns museum.

Senarelagd föreläsning med fil.dr Alexander Engström. Docent i historia vid Uppsala Universitet.

Docent Malin Lennartsson ”Systrana Stephens på Huseby” — Nov 26, 2019 1:21:59 PM

Patric Lindgren ”Svensk säkerhetspolitik” — Oct 17, 2019 12:16:16 PM

Professor Björn G. Karlsson ”Kärnkraftens uppgång och fall” — Oct 3, 2019 9:54:27 AM

Ulrika Knutson ”Hvarför skola kvinnorna vänta? – rösträtten 100 år.” — Apr 8, 2019 8:52:10 AM

Fil lic Peter Danielsson ” Weimarrepubliken – demokratins uppgång och fall” — Mar 14, 2019 10:06:15 AM

Anders Houltz, teknik och vetenskapshistoriker föreläser om SAFT batterifabriken — Jan 5, 2019 5:43:52 PM

Kallelse till årsmöte onsdagen den 6 februari — Jan 5, 2019 5:28:40 PM

Onsdagen den 10 oktober kl 19.00. Fil. dr. Olle Larsson föreläser om Gustav Vasa - en furste bland furstar. — Oct 2, 2018 5:42:49 AM

18 april 2018 Fil lic Peter Danielsson ” Spionen Stig Wennerström” — Mar 19, 2018 4:45:06 PM

Fil. dr Anna Carit Carlstoft Bramell föreläser om ”Wilhelm Moberg och medie-Sverige” — Feb 20, 2018 1:28:40 PM

Årsmöte och Thomas Green — Jan 14, 2018 6:23:31 PM

fil. dr Anders Lidén föreläser om Diplomati och uppriktiga samtal - Mina erfarenheter från FN, mellanöstern och Finland — Sep 13, 2017 6:59:08 PM

Professor Klas-Göran Karlsson: Ryska revolutionen efter 100 år, hur ser man på ryska revolutionen i dagens Ryssland — Sep 13, 2017 6:58:51 PM

Professor Niklas Ammert föreläser om "Vad kan man när man kan något om historia?” — Apr 7, 2017 6:23:04 AM

Överste av 1.a graden Einar Lyth föreläser om "Trepartsalliansen mot Napoleon 1812" — Mar 1, 2017 10:04:35 AM

Årsmöte den 8 februari — Jan 26, 2017 7:55:48 AM

Professor em Mats Widgren föreläser om "Landskapet som källa till jordbrukets historia: Stensjö by, Småland, Sverige och i världen" — Oct 12, 2016 7:15:52 PM

Fredrik Sjöberg föreläser om "författare i ett föränderligt landskap" — Sep 25, 2016 7:01:52 PM

Stadsvandring i Figeholm — May 2, 2016 9:27:29 AM

Inställd föreläsning — Apr 12, 2016 10:08:56 AM

Föreläsning onsdagen den 13 april 2016 — Mar 23, 2016 5:32:44 AM

Föreläsning onsdagen den 9 mars 2016 — Mar 2, 2016 9:59:46 PM

Årsmöte och föreläsning måndagen den 8 februari 2016 — Jan 20, 2016 8:58:16 PM

Hur skrivs en svensk historiebok i dag? — Oct 12, 2015 6:40:03 PM

Klimatfrågan genom historien — Oct 12, 2015 6:27:41 PM