Startsida

Under rådande pandemi-förhållanden och gällande restriktioner i Kalmar län har Föreningens styrelse beslutat om ett preliminärt program för våren.

FÖREDRAG (prel.)

Preliminärt program som kan komma att ändras/ställas in p.g.a. pandemin. Uppdaterad information läggs ut på hemsidan och sänds med mejl/SMS till medlemmarna.


Onsdagen den 28 april
Tid:
Klockan 19.00
OBS! DIGITALT FÖREDRAG!

Välkommen till föreläsningen!

Använd följande länk för att komma till föreläsningen i Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNmZjUyNTMtYmJiOS00NjVmLTkwZTgtMDZiMTQyNTRiMTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f1f9466-144f-4bb0-b7a2-0a8bbda76a17%22%2c%22Oid%22%3a%228dbb4a38-e660-48b7-91b1-d0a18fe238ec%22%7d


”Kulturens betydelse för platsen/kommunens utveckling”

Kulturchefen i Oskarshamn, Peter O. Ekberg, har många strängar på sin lyra– rocksångare, låtskrivare, gitarrist, musikproducent, TV- producent och kulturchef. Målsättningen för arbetet i Oskarshamn är fastslagen sedan flera år tillbaka; att lyfta kulturens värden hos allmänheten, hos barnen, hos unga och äldre genom både kontinuitet och tydlig inriktning. Just nu är det aktuellt att lyfta konstverksamheten och hans ambition är att Oskarshamn på sikt ska bli Sveriges största lilla musik-och kulturkommun som ett led i ett omfattande arbete. Han kommer att utveckla varför kulturen är viktig för platsen/kommunen.

OBS! INSTÄLLT FÖREDRAG! OBS!
Onsdagen den 19 maj

”Brott och straff under 400 år”

Kalle Bäck är professor i historia och har verkat vid Linköpings universitet. Hans forskning handlar oftast om landsbygdens och vardagslivets historia. Det tar sig denna gång uttryck i hur brottsligheten i Sverige har förändrats från 1600-talet fram till idag. Han kommer också att berätta om hur straffen för olika förseelser har växlat under samma tid. En annan fråga som berörs är hur starka bevis domstolarna då och nu kräver för att döma någon för brott. Kalle Bäck har under åren erhållit ett flertal kulturpriser och belöningar för sina pedagogiska och vetenskapliga insatser.

Höstens program
Styrelsen planerar för hösten och hoppas innerligt att vi kan komma igång med föreläsningarna. Som kompensation för alla bortfall räknar vi med fyra föreläsningar under hösten med start i september.

Årsmöte

Under rådande osäkra pandemitider har föreningens styrelse beslutat att inte genomföra ett fysiskt årsmöte på grund av gällande Pandemi- restriktioner. Årsmötet senareläggs därför till en tidpunkt i år då det är möjligt att genomföra ett fysiskt årsmöte med tillräcklig antal närvarande medlemmar.

Se mer information från styrelsen om årsmötet och verksamhetsberättelsen för 2020 under fliken "Kommande aktiviteter".


Historiska föreningen tipsar nr 1!

Föreläsning på nätet

När Öland skulle grävas itu

I SVT-serien Svenska hemligheter berättas om det hemliga projektet som skulle hindra tyska trupper från att ta över Öland under andra världskriget. Planen var att bygga ett fem kilometer långt dike, tvärs över Öland, som sen skulle fyllas med vatten

https://youtu.be/Dpp7Krs0DFc

SVT Play

Ku Klux Klan

En dokumentär i två delar som skildrar hur det rasistiska hatet i USA vuxit fram efter det amerikanska inbördeskriget och slaveriets avskaffande - en våldsam reaktion på de svarta medborgarnas nyvunna rättigheter. Detta hat har än idag förgreningar i dagens USA.

https://www.svtplay.se/video/29657210/ku-klux-klan/varldens-historia-ku-klux-klan-sasong-1-det-osynliga-imperiet

Kalmar läns museum

Livesändningar på nätet

Här kommer en liten film om hur ni går tillväga för att boka museets livesändningar.

Samtliga livesändningar hittar ni här:

https://www.kalmarlansmuseum.se/besok-oss/kalender/

Bok

”Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender”, av Åsa Wikfors.

Åsa Wikfors är professor i teoretisk filosofi och medlem i Svenska Akademien. I boken undersöker hon det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens från ett filosofiskt perspektiv. Hon diskuterar vad kunskap är, vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom resistensen och hur vi kan motverka den.

Oskarshamns historiska förening bildades i början på 1980-talet som en lokalavdelning till historielärarnas förening.

Denna koppling har efterhand fallit bort, men föreningen bedriver alltsedan starten en mycket regelbunden verksamhet med föreläsningar och studieresor.

Vi avser att hålla våra medlemmar och övriga intresserade informerade om föreningens verksamhet genom den här hemsidan.

För den som är intresserad av Sandby Borg rekommenderar vi ett besök på projektets webbplats:
https://sandbyborg.se
Från hemsidan kan man även länka sig vidare till Facebook för senaste nytt kring Sandby Borg och kolla in några spännande videolänkar.

Tidigare föredrag

Kulturhuset 7 oktober, kl. 19.00
Nytt föredrag: Historikern Peter Danielsson, Kalmar läns museum.

Senarelagd föreläsning med fil.dr Alexander Engström. Docent i historia vid Uppsala Universitet.

Docent Malin Lennartsson ”Systrana Stephens på Huseby” — Nov 26, 2019 1:21:59 PM

Patric Lindgren ”Svensk säkerhetspolitik” — Oct 17, 2019 12:16:16 PM

Professor Björn G. Karlsson ”Kärnkraftens uppgång och fall” — Oct 3, 2019 9:54:27 AM

Ulrika Knutson ”Hvarför skola kvinnorna vänta? – rösträtten 100 år.” — Apr 8, 2019 8:52:10 AM

Fil lic Peter Danielsson ” Weimarrepubliken – demokratins uppgång och fall” — Mar 14, 2019 10:06:15 AM

Anders Houltz, teknik och vetenskapshistoriker föreläser om SAFT batterifabriken — Jan 5, 2019 5:43:52 PM

Kallelse till årsmöte onsdagen den 6 februari — Jan 5, 2019 5:28:40 PM

Onsdagen den 10 oktober kl 19.00. Fil. dr. Olle Larsson föreläser om Gustav Vasa - en furste bland furstar. — Oct 2, 2018 5:42:49 AM

18 april 2018 Fil lic Peter Danielsson ” Spionen Stig Wennerström” — Mar 19, 2018 4:45:06 PM

Fil. dr Anna Carit Carlstoft Bramell föreläser om ”Wilhelm Moberg och medie-Sverige” — Feb 20, 2018 1:28:40 PM

Årsmöte och Thomas Green — Jan 14, 2018 6:23:31 PM

fil. dr Anders Lidén föreläser om Diplomati och uppriktiga samtal - Mina erfarenheter från FN, mellanöstern och Finland — Sep 13, 2017 6:59:08 PM

Professor Klas-Göran Karlsson: Ryska revolutionen efter 100 år, hur ser man på ryska revolutionen i dagens Ryssland — Sep 13, 2017 6:58:51 PM

Professor Niklas Ammert föreläser om "Vad kan man när man kan något om historia?” — Apr 7, 2017 6:23:04 AM

Överste av 1.a graden Einar Lyth föreläser om "Trepartsalliansen mot Napoleon 1812" — Mar 1, 2017 10:04:35 AM

Årsmöte den 8 februari — Jan 26, 2017 7:55:48 AM

Professor em Mats Widgren föreläser om "Landskapet som källa till jordbrukets historia: Stensjö by, Småland, Sverige och i världen" — Oct 12, 2016 7:15:52 PM

Fredrik Sjöberg föreläser om "författare i ett föränderligt landskap" — Sep 25, 2016 7:01:52 PM

Stadsvandring i Figeholm — May 2, 2016 9:27:29 AM

Inställd föreläsning — Apr 12, 2016 10:08:56 AM

Föreläsning onsdagen den 13 april 2016 — Mar 23, 2016 5:32:44 AM

Föreläsning onsdagen den 9 mars 2016 — Mar 2, 2016 9:59:46 PM

Årsmöte och föreläsning måndagen den 8 februari 2016 — Jan 20, 2016 8:58:16 PM

Hur skrivs en svensk historiebok i dag? — Oct 12, 2015 6:40:03 PM

Klimatfrågan genom historien — Oct 12, 2015 6:27:41 PM