O nás

Cílem (účelem) spolku je podpora rozvoje obce Jedovnice a jejího okolí, sdružování občanů se zájmem o dění v obci, zlepšování stavu zeleně v obci a okolí, propagace obce Jedovnice a jejího okolí. 

Posláním spolku je usilovat o spolupráci s orgány místní samosprávy, státní správy, s odbornými institucemi a podporovat je při prosazování obecně prospěšných požadavků a oprávněných zájmů, které ve svých důsledcích povedou ke zkrášlení obce Jedovnice a okolí a k tvorbě hezkého prostředí pro zdravý a klidný život v Jedovnicích.

Spolek si zároveň vyhrazuje právo občanské kontroly jejich činnosti a upozorňovat na nedostatky, včetně vznášení vlastních podnětů.

V rámci uvedených cílů bude spolek provádět zejména tuto činnost:

·    chránit přírodu a krajinu, dbát na čistotu vzduchu a životního prostředí,

·    prosazovat udržování a rozšiřování zeleně v obci a okolí, sázení stromů a keřů, osazování nádob na květiny

·    podporovat rozvoj místní kultury, cestovního ruchu, tradičních řemesel a výroby,

·    spolupůsobit k obnovování a znovuvytváření místních tradic a zvyků,

·    spolupracovat při utváření vzhledu obce a okolí s ohledem na historická, památková a vlastivědná hlediska,

·    podpora podobně zaměřených subjektů při plnění jejich aktivit (komise pro ŽP, stavební komise),

·    podílet se na nezávislé odborné oponentuře u plánovací, dokumentační, projekční, stavební a jiné činnosti, za účelem zajištění výše uvedených cílů,

·    organizovat veřejné akce na podporu svých cílů a záměrů.