Okrašlovací spolek obce Jedovnice

Co jsme zjistili o historii Okrašlovacího spolku 

v kronice a od pamětníků

Bližší údaje o založení či o členech jsou v obecní kronice velice skromné.

Byl založen 1926. Jeho velkou zásluhou byla úprava koupaliště se zázemím – Jedovnická riviéra. Byla postavena u rybníka za finanční podpory obce a Rájeckého pivovaru, který zafinancoval dřevěnou budovu s verandou. Bylo zde upraveno i tenisové hřiště.

Okrašlovací spolek se staral o propagaci Jedovnic, vydávaly se tiskoviny, promítaly diapozitivy. Jezdilo sem hodně letních hostů, kteří si u místních obyvatel pronajímali pokoje na léto, mnohdy i opakovaně. Členové tehdejšího spolku byly propagátory cestovního ruchu.

1937 před školní budovou (dnes MŠ) spolek vybudoval parčík, osázeli růže, keříky, zaseli trávu, oplotili. Dále budovali chodník od školy směrem do Chaloupek, jeho břeh osázen okrasnými keři. Před lékárnou vybudovali park, osázeli jej růžemi, zaseli trávu, oplotili. Uprostřed parku bylo pískoviště pro děti, zabudovány lavičky k posezení. Břeh parku upraven skalkou. Vybudován chodník k myslivně. Od myslivny až po Masarykovo nábřeží upravil spolek bahnitý terén na dobrou cestu. 

Okolí lihovaru upravil a zafinancoval J.F.Nezval, úprav se zúčastnili i členové spolku.

U Obůrky upraven vedle chodníku ozdobný trojúhelník, zaseta tráva, osázen břízami a oplocen.

U Panského domu upravená zahrada se zázemím, restaurace, ve které v letním období vařili vyhlášení šéfkuchaři z brněnských hotelů.

Kromě dělníků placených od obce se na úpravách nemalou měrou podíleli členové Okrašlovacího spolku, kteří odpracovali mnoho hodin zdarma. Sazenice byly nakupovány ve Křtinách a v Olomučanech.

Podle pamětníků byly členy spolku pan Josef Vlček, Rudolf Sedlák, František Vašíček, Josef František Nezval, Anna Šebelová, lékárník Pešera, cukrář Formánek, řezník Ladislav Grim a další, o kterých bohužel nic nevíme.

Pokud by někdo z čtenářů měl k Okrašlovacímu spolku nějaké informace, ať se nám přihlásí, za což předem děkujeme.

Jaké je naše poslání

Posláním spolku je podpora rozvoje obceJedovnice a jejího okolí, sdružování občanů se zájmem o dění v obci, zlepšování stavu zeleně v obci a okolí, propagace obce Jedovnice a jejího okolí.

Chcete se stát členem spolku?