Áreas de Lingua e Literatura Galega, Lingua francesa e Cultura clásica.


 

 

Nesta web ides atopar os materiais que utilizamos como apoio ao traballo nas clases, e tamén outro tipo de documentos que teñen que ver coas materias ou co centro. Están organizados en catro grupos. Un para documentos de distinto tipo, como proxectos, programacións, etc que están na páxina "Documentos". Os outros tres son os espazos correspondentes ás materias de Lingua francesa, Lingua galega e literatura e Cultura clásica .PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS. .

Lingua galega. 

Cultura clásica.


curso 2014 - 2015

Primeiro de ESO. Programación de aula.

Segundo de ESO. Programación de aula.

Normas para a presentación dos traballos

 

Vídeo de YouTube

 Comments