Muhu maalinn (Mohne)
 
 
 
Muhu maalinn 2013
 
Kunstniku nägemus Muhu linnuse piiramisest ja hävingust 1227
 
Muhu maalinna reljeef
 
Muhu maalinna aerofoto
 
Muhu maalinn Friedrich Kruse raamatust
"Necrolivonica oder Alterhümer Liv-, Esth- und Curlands"
1842, lk. 255