Osilia
 

Osilia oli iseseisev feodaalriik tänapäevase Eesti territooriumil selle lääneosas, mis eksisteeris ajavahemikul 1228-1559. Osilia ehk tänapäeval rohkem tuttava nimega Saare-Lääne piiskopkonna ajaloo ümber on palju vaidlusi. Osa uurijatest nimetavad kogu riiki Saaremaa piiskopkonnaks, osad ajavad segamini asjaolu, et Osilia oli riik ja Ösel (Oesel) oli Saaremaa. Eriarvamusi on ka selle üle, et kas riiki kutsuda nimega Osilia või Saare-Lääne piiskopkond. Loe arutlust osast "Nimest".

Vaidlusi on tekitanud ka Osilia asutamise aeg. Mõned uurijad ühildavad piiskopkonna asutamist Lihula piiskopkonna loomisega 1211. Teised viitavad Osilia esimestele mainimisele aastal 1228. Kuna aga Esimene piiskop aastal 1229 areenilt kadus, siis väidavad osad uurijatest, et piiskopkond asutati tegelikult 1234. Mõnedel andmetel loetakse piiskopkonna loomise lõpuks ehk piiskopkonna alguseseks aastat 1251 kui piiskop Henrik pühitses sisse oma kapiitli.

Ka piiskopkonna eksisteerimise lõpuaeg pole üheselt määratletud. Osa ajaloolastest annab piiskopkonna lõpuks aasta 1563. Teised määravad lõpudaatumiks 1581.a. kui Liivi sõja tagajärjel piiskopkonna maad siirdusid Rootsi riigi valdusse. Siin veebilehel on lõpudaatumiks aasta 1559, mil piiskop Johannes von Münchhausen piiskopkonna Taani kuningale maha müüs. Seega siirdus Osilia sellest hetkest Taani kuningriigi koosseisu.

Kirjandust Osilia ajaloo kohta leidub vähe. Kõige põhjalikum nendest kirjutati artiklitekogumina aastal 2004. Andmeid on võimalik leida ka erinevate muuseumite Interneti kodulehtedelt. Selle veebilehe eesmärk on võimalikult lihtsas keeles kirja panna Osilia ajalugu. Veebilehele on kogutud andmed riiki valitsenud piiskoppide kohta. Ka riigi pealinnade ja riigi territooriumile ehitatud linnuste ning rajatud mõisade kohta esitatakse nende lühiajalugu.