סיבות חברתיות לפרוץ המהפכה

 
המצב החברתי בצרפת לפני המהפכה            

בין שתי ערים - עבודה עם קטע וידאוהאם אתם מזהים מעמדות שונים גם בישראל 2013? היכנסו לבלוג וכתבו את תשובתכם.

וכעת, לעובדות...


בצרפת חיו באותה תקופה כ-  25 מיליון בני אדם. תושביה התחלקו לשלושה מעמדות חברתיים:

1. האצולה

2. הכמורה

3. פשוטי העם (המעמד השלישי)

 

הכמורה והאצולה היו המיעוט.

האצולה היוותה כ-400 אלף אנשים.

הכמורה היוותה כ-100 אלף אנשים.

בני המעמדות האלו נהנו מזכויות פוליטיות – פטור ממסים, זכות הצבעה, הם מילאו תפקידים מרכזיים בממשל המלכותי, בצבא ובבתי דין. למרות עושרם הם לא שילמו מסים והתנגדו לכל ניסיון להטיל עליהם מס כלשהו.

המעמד השלישי לעומתם, פשוטי העם, מנו כ-24 מליון בני אדם. ביניהם היו בעלי מקצועות חופשיים, חקלאים ואיכרים, סוחרים, בנקאיים ועניים מרודים. היו ביניהם בעלי השכלה וכאלה שהיו חסרי רכוש לגמרי.

הם שילמו מסים, ונשאו ברוב הנטל אך לא היו להם זכויות פוליטיות. הם שירתו בצבא בתפקידם זוטרים, ולא הייתה להם זכות הצבעה.

במקביל, צמח בתוך המעמד השלישי מעמד ביניים בורגני, שכלל סוחרים, בעלי מלאכה ובעלי מקצועות חופשיים שהתגוררו בערים. הבורגנות שלטה בייצור התעשייתי של צרפת והתעשרה מאוד, אך לא נהנתה מהכבוד ומהזכויות הפוליטיות והחברתיות של המעמדות הגבוהים.

אם כן, ניתן לראות שתי סיבות חברתיות עיקריות לפרוץ המהפכה:

1. הפערים החברתיים העצומים בצרפת שהביאו לתסכול הולך וגובר של המוני העם.

2. היווצרות מעמד ביניים חדש, שהיה בעל יכולת כלכלית אך ללא זכויות פוליטיות. מעמד זה ביקש להפיל את המשטר הישן וליצור             משטר חדש, בו הבורגנות היא המובילה הפוליטית. כך, ניתן לראות כי רוב מנהיגי המהפכה הצרפתית הגיעו מקרב המעמד הבורגני.

מתוך: נווה, א' וורד, נ' (2011). מהפכות ומודרניות בעולם האתמול - מדריך למורה. הוצאת "רכס": תל אביב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "בין שתי ערים" - סרט על פי ספרו של צ'ארלס דיקנס


                                                                                           לקריאה נוספת על ספרו של דיקנס

 המעמדות החברתיים - קריקטורה
  
 
 כך בחר לתאר את המצב החברתי קריקטוריסט אלמוני מהתקופה שלפני המהפכה הצרפתית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments