Raspored zvonjenja

    Dnevni raspored rada

      Nastava se izvodi u petodnevnoj radnoj sedmici, a subote će se koristiti za nadoknadu izgubljenih časova.

                     Nastava se odvija u 3 smjene.Prva i druga smjena se sedmično mijenjaju,dok je međusmjena fiksirana.


Prva smjena  počinje sa radom od 7,30 sati

 

Raspored zvonjenja

1. čas  7,30 - 8,15

2. čas  8,20 - 9,05

VELIKI ODMOR (15 minuta)

3. čas  9,20 - 10,05

4. čas  10,10 - 10,55

5. čas  11,00 - 11,45

6. čas  11,50 - 12,35

0-ti. čas 12,40 - 13,25

 

Druga  smjena  počinje sa radom  od 13,30 sati

 

Raspored zvonjenja

1. čas 13,30 - 14,15

2. čas 14,20 - 15,05

VELIKI ODMOR (15 minuta)

3. čas 15,20 - 16,05

4. čas 16,10 - 16,55

5. čas 17,00 - 17,45

6. čas 17,50 - 18,35

 

Poseban režim rada je za učenike I razreda po Nastavnom programu za devetogodišnju osnovnu školu,međusmjena,koja počinje u 1100 sati, a završava u 1400 sati.

 

Comments