BÅTBYGGJAR : HALLGEIR FORSTRØNEN BJØRNEVIK

ONCE TRIED, ALWAYS WANTED....

 NORGES NASJONALBÅT

 

Eg byggjer den ekte OSELVAREN ,norges nasjonalbåt , (og andre båtar frå vestlandet), etter gamle tradisjonar og mål, som er overlevert frå generasjon til generasjon. Denne kunnskapen om korleis Oselvaren vart til, er vidareført frå meistar til svein, og er på denne måten ein handlingsboren kunnskap. Oselvaren vert laga i mange storleikar og til mange typar bruk, alt frå den skarpe seglaren til den store havfæringen til fiske. Gjennom tidene har det vore eit nært samspel mellom brukar og båtbyggjar , noko eg også legg vinn på idag når eg skal byggje ny båt. Dei vert alltid tilpassa kundens ynskje.

I våre dager er Oselvaren lite brukt til fiske , og meir brukt til segling og fritid. Båtane vert ofte olja og lakka slik at dei får ein blenkjande utsjånad, men framleis er det kundar som vil ha båten sin tjørebreidd etter god gamal oppskrift.

I am building the famous Oselvarboats from the westcoast of Norway . Build for generations, with lines back to the Vikingsboats. Build by hand and with handtools. The Nationalboat of Norway.

 
KITING MED OSELVAR 2010. 

 

 

 


Kontakt meg slik :

hallgebj@hotmail.com

oselvarsegl@gmail.com

http://www.facebook.com

Tlf : 93026747

 
 Æring, færing, seksæring, åttring 

Andre båtar etter ynskje

GODKJEND LÆREBEDRIFT 

LENKJER:
 
 
 
 
 
 

BJORNEVIK BAAT www.oselvarsegl.no

 
Comments