Biodling under 2018
Den varma sommaren har varit bra ur bisynpunkt, även om det är i torraste laget. Många har runt om i landet fått stödfodra när torkan satt in. Viktigt att se till att bina har tillgång till vatten i närheten av kupan så de inte flyger till grannens badbassäng.
För biodlaren är den mest arbetsamma tid över, men det finns alltid arbete att hitta på inför nästa säsong, smälta vax och rengöra ramar eller snickra nya tillbehör. En sista kontroll i bihusen för eventuell behandling mot varroa görs också innan vintern.  
I bigården har vi tre samhällen i gott skick, invintrade och klara, mer info om det på årsmötet.

Vår nästa träff blir årsmötet den 25 november 2018, tid och plats fastställes på styrelsemötet den 1 november, kallelsen kommer i början av november. Utöver sedvanliga årsmötesfrågor blir honungsbedömning, lite bisnack och föreningen bjuder på fika.
Alla är välkomna till vår bigård och förening även de som ännu inte har några bin.
                                                 
                                                   Tack för detta biår och välkomna till ett nytt biår 2019
                                                    Knud Nielsen, redaktörOsby 2018.10.25                  Sveriges biodlares riksorganisation