Biodling i juli månad
Träff i bigården
Trots den kalla sommaren har samhällena utvecklats bra i föreningsbigården. Det ena samhället, som hade vuxit på bra och bildade viceceller redan i maj, delades och bildade ett tredje samhälle. Det nya samhället har fått en ny drottning av VSH typ, som ska ha resistens mot varroa. Det ska bli spännande att se hur det utvecklas. Deras ursprungliga samhälle har dragit upp en ny drottning och den gamla har avlivats. Även det minsta som många av oss inte trodde att ens skulle överleva vintern är nu starkare och drottningen lägger bra med ägg. 

Vi gör ett litet upphåll nu i juli med träffar i bigården. Däremot är ni hjärtligt välkomna till Knuds den 16 juli på sommarmöte kl 14.00. 

I studiecirkeln börjar vi i augusti att inrikta oss på skattning och invintring.
                                                 
                                                   Välkomna
                                                    Margaret Engdahl, redaktörOsby 2017.07.08                  Sveriges biodlares riksorganisation            
Ċ
Osbybygdens Biodlarförening,
8 juli 2017 03:42
Ċ
Osbybygdens Biodlarförening,
23 apr. 2017 02:21