Biodling i juni månad
Nu går bina på högtryck. Den varma försommaren har såhär långt (några dagar efter midsommar) varit bra ur bisynpunkt, även om det är i torraste laget. Viktigt att se till att bina har tillgång till vatten i närheten av kupan så de inte flyger till grannens badbassäng.
För biodlaren är detta en arbetsam tid, det krävs täta kontroller i bihusen för att se till att drottningen har ledigt utrymme att lägga ägg på och de har någonstans att lägga all den goda honungen de drar in. 
I bigården har vi tre samhällen i gott skick, kan bli aktuellt att dela på nåt av dem. 
Vi måste tyvärr ställa in sommarmötet i Killeberg, det kolliderar med annat som inte går att ändra på.
Vår nästa träff blir den 27 juni klockan 18:30, det blir genomgång i kuporna och lite bisnack. 
Alla är välkomna till vår bigård även de som ännu inte har några bin.
                                                 
                                                   Välkomna till ett nytt biår 2018
                                                    Knud Nielsen, redaktörOsby 2018.04.18                  Sveriges biodlares riksorganisation