Biodling i augusti månad
Nu går det mot höst och slutskattning. I bigården har vi tre starka samhällen att invintra. En mycket positiv utveckling, då det såg mycket svagt ut förra året. Vid den senaste träffen kunde deltagarna i studiecirkeln ta del av skattning och även hur man tar hand om ett rejält vildbygge. Även om det är något man bör undvika var det en uppskattad övning för cirkeldeltagarna.

Våra träffar i bigården går även de mot sitt slut. Ett höstmöte är planerat den 27 augusti, och sista träffen den 13 september. Invintringen bör vara klar då. Vi har ej heller platsen klar för höstmötet. Därför återkommer vi i detta lite senare.
                                                 
                                                   Välkomna
                                                    Margaret Engdahl, redaktörOsby 2017.08.05                  Sveriges biodlares riksorganisation