Ćwiczenia Ortoptyczne


Ćwiczenia wspomagania pracy oczu i mózgu.
Celem jest postawienie diagnozy i rehabilitacja ortoptyczna a w szczególności wykorzystanie rehabilitacji ortoptycznej u dzieci z trudnościami w czytaniu.

Czym zajmuje się Ortoptyka ?

Ortoptyka dział okulistyki, jest to metoda badania zaburzeń widzenia obuocznego - zeza. Leczenie za pomocą właściwie dobranych ćwiczeń.
Ćwiczenia ortoptyczne nie zastępują ani korekcji wady refrakcji (najczęstszych wad wzroku) ani leczenia operacyjnego, 
jednak w niektórych przypadkach powinny stanowić integralną część leczenia tego typu schorzeń.

Ortoptyka to nie tylko leczenie zeza i niedowidzenia, ale również:

- ćwiczenia w niedomodze konwergencji,

- ćwiczenia fuzji,

- ćwiczenia stereoskopowego widzenia.


Zakres  świadczeń:

Rehabilitacja ortoptyczna: 

  • wyrównanie zeza ukrytego - poprawę zdolności kontrolowania zeza okresowego . 
  • ćwiczenia obuocznego widzenia przed i po operacji zeza
  • ćwiczenia kontrolowania ustawienia oczu
  • poprawę zbieżności oczu
  • zwiększanie zakresu widzenia obuocznego
  • ćwiczenia widzenia stereoskopowego (trójwymiarowego) i koordynacji wzrokowo - ruchowej
  • specjalistyczne ortoptyczne ćwiczenia w czytaniu

Rehabilitacja pleoptyczna obejmuje leczenie niedowidzenia - poprawę ostrości widzenia


Comments