Strona główna
OkoMedicum - Rejestracja +48 606 329 923

Gabinet Ortoptyczny 
Leczenie Wad Wzroku 
Ćwiczenia na Synoptoforze  

Zajmujemy się diagnostyką i
leczeniem 
zaburzeń widzenia
obuocznego oraz 
niedowidzenia
u dzieci i dorosłych.

Wiemy jak ważna jest wczesna
profilaktyka 
oraz diagnostyka
różnego rodzaju zaburzeń
 wzroku
u dzieci, dlatego oferujemy szeroki 
wachlarz zarówno badań jak i ćwiczeń.

Charakterystyczne i najczęściej
występujące 
objawy zaburzeń w
obrębie cech narządu wzroku to ;

 • niechęć dzieci do czytania
 • problemy z przepisywaniem z
  tablicy 
  błędy, gubienie liter , cyfr,
  znaków graficznych. 
  To wszystko
  przez problemy z koncentracją 
  wzroku przy czytaniu szczególnie
  małych liter.
 • Występujące bóle głowy, pieczenie
  oczu, 
  częste mruganie, mrużenie
  lub tarcie oczu. 
 • Przechylanie głowy lub całej sylwetki 
  na jedną stronę bądź przekręcanie
  kartki 
  – zeszytu w różne strony. 
 • Problemy w rozróżnianiu kolorów 
 • Niechęć do czytania w czasie jazdy 
 • Skrócony czas koncentracji wzroku, 
  przez to niska efektywność przy
  pracy z bliska poprzez 
  zróżnicowaną
  ostrość widzenia na odległość. 
 • Zaburzenia równowagi i orientacji
  przestrzennej. 
 • Zachowanie szczególnej uwagi przy
   schodzeniu 
  po schodach. 
 • Słaba tolerancja zmian natężenia
  światła w 
  szczególności ostrego lub
  jarzeniowego oświetlenia. 
 • Opóźnienia w rozwoju ruchowym
  szczególnie 
  zauważalne przy grach
  i zabawach z piłką.

Uczniowie z dysleksją rozwojową i
zaburzeniami funkcji wzrokowych powinni
przeprowadzić specjalistyczne badania
cech narządu wzroku.

Dlatego też, jeśli państwo zaobserwujecie
jakieś objawy, które zostały wymienione
powyżej wskazane jest sprawdzenie i
wyeliminowanie dysfunkcji wzrokowych. 

Korekcja ich automatycznie eliminuje
trudności 
z czytaniem i pisaniem a tym
samym poprawę w nauce 
dziecka .
Większą wiarę we własne możliwości i 
aktywność na lekcji .

W zakres usług gabinetu
ortoptycznego wchodzą:

 •  badanie zeza jawnego
 •  badanie zeza ukrytego
 •  badanie na synoptoforze
  (kąta zeza, stopnia widzenia obuocznego)
 • badanie ortoptyczne pod kątem trudności
  szkolnych
 • badanie ostrości wzroku do dali i do bliży
 •  ćwiczenia ortoptyczną
 •  ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych
 •  ćwiczenia konwergencji (zbieżności oczu)
 •  ćwiczenia fuzji -  zakresu fuzji
 •  ćwiczenia jednoczesnej percepcji
 •  ćwiczenia pleoptyczne (leczenie niedowidzenia)
 •  ćwiczenia rehabilitacyjne aparatu ruchowego
   oczu przed i po zabiegu operacyjnym
   w różnego rodzaju zezach
     - ćwiczenia widzenia stereoskopowego i
        koordynacji wzrokowo- ruchowej

     - nauka dzieci i ich rodziców technik i zasad
       ćwiczeń ortoptycznych wykonywanych w domu.

 
OKOMEDICUM - Okulistyka Dziecięca i Dorosłych


OkoMedicum | Ortoptyka | Optometryka | Soczewki
Pleoptyka | Ćwiczenia na Synoptoforze | ZEZ
ul. Meander 11 lok.2, Warszawa, woj. mazowieckie
Telefon: +48 606329923    OkoMedicum.com
Comments