X, IX, TX, IG.

X, IX

Per representar el so de la "x" de xocolata:

  • S'escriu "x" a principi de paraula i darrere consonant. Exemple: xarop, porxo.
  • S'escriu "ix" entre vocals i a final de paraula. Exemple: rebaixa, eix.

TX, IG

  • S'escriu "tx" entre vocals i a final de paraula. Exemple: cotxe, esquitx.
  • S'escriu "ig" a final de paraula. Exemple: estoig.


                      Activitat 1                                                                                                                                                                               
Comments