Les normes d'accentuació

  • Les paraules agudes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en l'última posició.

        Exemples: hu-ra-, sor-tir, de-.

 

Les paraules agudes s'han d'accentuar quan acaben en les següents terminacions:

 

  • -a, -e, -i, -o, -u.

  • -as, es, -is, -os, -us.

  • -en, -in.

    Exemples: mitjà, aniré, camí, avió, ningú, partiràs, després, avís, deliciós, intrús.  • Les paraules planes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en la penúltima posició.

        Exemples: plu-ja, -xim, -mid.

 

Les paraules planes s'han d'accentuar quan NO acaben en les següents terminacions.

 

  • -a, -e, -i, -o, -u.

  • -as, -es, -is, -os, -us.

  • -en, -in.

  

     Exemples: tòxic, carnívor, tèxtil, pròxim, últim, ràpid, fotógraf.
  • Les paraules esdrúixoles són aquelles que tenen la síl·laba tònica en l'altepenúltima posició.

 

Les paraules esdrúixoles s'accentuen sempre.

 

    Exemples: -si-ca,-qui-da, lò-gi-ca.


                                                               

      

                               Activitat 1                                    Activitat 2


Comments