Les cinc passes

Per aprendre a accentuar bé, només has de seguir aquestes cinc passes.


1   Separa la paraula en síl·labes.

Exemples:   

 jar-di            ca-fe       cra-ter       e-xo-tic        mu-si-ca.2   Assenyala la síl·laba tònica.

Exemples:     

 jar-di            ca-fe       cra-ter       e-xo-tic        mu-si-ca.  Has de saber si la paraula és aguda, plana o esdrúixola.

Exemples:   

jar-di (aguda)       ca-fe (aguda)    cra-ter (plana)       e-xo-tic (plana)      mu-si-ca (esdrúixola).4   Consultar la norma ortogràfica.

Exemples: 

jardi         s'accentua perquè és aguda i acaba en vocal, -as, -es, -is, -os, -us, -en o -in.

cafe        s'accentua perquè és aguda i acaba en vocal,
-as, -es, -is, -os, -us, -en o -in.
 
crater      s'accentua perquè és plana i acaba en consonant (exepte les terminacions -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in).

exotic      s'accentua perquè és plana i acaba en consonant (exepte les terminacions -as, -es, -is, -os, -us, -en, -in).

musica    s'accentua perquè ho fan totes les esdrúixoles.


5   Saber si l'accent és agut o greu.


Exemples:   

jardí           amb accent agut perquè la lletra "i"  sempre porta l'accent tancat.

cafè           amb accent greu perquè la "e" neutre i oberta porta l'accent obert. (La e tancada porta accent tancat.Ex. també).

exòtic         amb accent greu perquè la "o" oberta porta l'accent obert. ( La o tancada porta accent tancat: Ex. camió).

cràter         amb accent greu perquè la lletra "a" sempre porta l'accent obert.

música       amb accent agut perquè la lletra "u" sempre porten l'accent tancat.

                          Activitat 1


Comments