L'apòstrof

L'apòstrof és un signe ortogràfic (') que es posa en el lloc d'una vocal que no pronunciem.
 
Hem d'apostrofar:
 
  • L'article masculí el quan la paraula que el segueix comença amb vocal o h. Exemple: l'eina o l'heura.

  • L'article femení "la", quan la paraula que la segueix comença amb vocal o h, exepte si són i (hi), o u (hu) àtones. Exemple: L'illa, però la indústria. L'ungla, però la universitat o la humitat.

  • La preposició "de" sempre davant d'una paraula que comença per vocal o h. Exemples: d'avui, d'hora.
 
     Activitat per:      Editar      

                              Imprimir    
     
 

Comments