Introducció

 
Aquest quadern virtual de Llengua Catalana està destinat a tots els alumnes d'Educació Primària.
 
La protecció i el foment de la nostra llengua fa que els professionals de l'ensenyament posem especial esment en la difusió d'un dels aspectes més importants de la nostra llengua com és l'ortografia.
 
L'objectiu d'aquest quadern virtual d'ortografia és el de fer més atractiu i motivador l'aprenentatge de l'ortografia, a l'hora que els nostres alumnes milloren en el maneig de les noves tecnologies.
 
 
LA METODOLOGIA
 
Aquest quadernet promou una metodologia creativa, que estimula en tot moment la intel·ligència, l'atenció i l'esforç com a mitjà per a produir coneixement.
 
Però el més innovador que aporta és la seva capacitat de motivació. La utilització de les noves tecnologies com a eina per a realitzar les tasques escolars fa que els alumnes afrontin la feina d'una perspectiva diferent al que han conegut fins ara.
 
El fet de realitzar les activitats en format informàtic o a través d'activitats en xarxa provocarà en ells un interés molt superior a la feina tradicional en suport paper.
 
 
LES ACTIVITATS
 
Les activitats són l'eina que tenim els mestres per a comprovar que els nostres alumnes han assolit els ensenyament programats per a cada sessió d'ensenyament-aprenentatge.
 
En aquest quadern trobaran diferents tipus d'activitats, a realitzar totes elles en format digital:
- Activitats de caire tradicional, però realitzades mitjançant el processador de textos.
- Activitats en xarxa ( clic, thatquiz o webquest).
 
 

Comments