Els dígrafs

Un dígraf és la unió de dues lletres que només emeten un so.

Hi ha molts dígrafs diferents, però a l'hora de separar en síl·labes una paraula, o a l'hora de canviar de línia quan escrius, és molt important saber quins es poden separar i quins no.

No es poden separar els següents dígrafs: gu, qu, ig, ll i ny. Exemples, an-gui-la, mà-qui-na, cas-te-ller, se-nyo-ra.
s'han de separar la resta de dígarfs: Exemples, pis-sar-ra, go ril-la, cot-xe.

 
 Activitat 2                        Activitat 3               Activitat 4Comments