Diftongs i hiatus

Formen un diftong dues vocals juntes que es pronuncien en la mateixa síl·laba.
 
Es forma un diftong quan estan juntes les següents vocals:
 
ai                                                    au
ei                                                    eu
ii                                                      iu
oi                                                    ou
ui                                                    uu
                             

 
Formen un hiatus dues vocals juntes però que es pronuncien a síl·labes diferents.
 
Es forma un hiat quan estan juntes les següents vocals:
 
ia                            ie                      io
ua                          ue                     uo
ae                          ao                     oa
ea                          eo                     oe

Activitats interactives                                              Teoria i activitats de reforç


Comments