Quadern virtual d'ortografia                                   
Pàgina web cortesia de:
Alfredo Bagur


 


de la nostra llengua fa que elsprofesionals de l'ensenyament posem especial esment en la difusió d'un dels aspectes més importants de la nostra llengua com és l'ortogr
Activitats complementàries

Lectura eficaç
Comprensión lectora
Activitats d'ortografia
Repassem l'ortografia
Llegeix i escriu-ho
Quaderns virtuals de CL


Aquesta altra web és per treballar la Comprensió escrita i oral de forma conjunta en castellà. Esta feta damunt 25 lectures de gran interés. Provau-la i aprendreu moltes coses interessants. Val la pena, aquí teniu 5 lectures de mostra.
sites.google.com/site/clinteractiva
editorialbagur@gmail.com Tel: 699218111