Ortodoxa kyrkan av Axel, Astrid och William


Ortodoxa kyrkan


 

Ortodoxa Kyrkan är en del av den kristna kyrkan. Den har sitt ursprung i östra medelhavet. En ortodox kyrka är uppbyggd så den ska likna himlen och jorden. Dom ortodoxa tror att gud skapade människan till sin avbild, men att sedan människorna vände sig mot honom. Då gjorde gud gjorde dom dödliga. Efter det har människan försökt att bli odödliga igen. Hemma hos en ortodox finns en bönplats med en ikon (avbild) av Josef och Maria. Någon som tror på en ortodox kyrka går till kyrkan för att delta i en bön. Någon predikan hålls inte, utan man undervisas på söndagens gudstjänst. Kyrkan är byggd för att fungera som en scen, där gudstjänsten spelar upp små drama. 


I kyrkan finns inga sittbänkar, utan alla som deltar står upp. Framför kyrkan finns en hel vägg med bilder som kallas ikonostas. I ikonostan finns tre dörrar. På höger sida finna alltid en bild av Jesus Kristus. Bakom ikonostas finns ett altarrum, och det ska symbolisera himlen. Inne i altarrummet står ett altare. På altaret ligger en duk. Duken visar när Jesus läggs ner i graven. På  duken har man sytt in reliker. På duken ligger en evangeliebok och ett kors. Inne i Altarrummet finns också ett kärl för att inviga nattvards brödet och inviga nattvardsvinet. Ikon betyder bild, och det finns ofta i hemmen. Nattvardstjänsten är en ritual fylld av mystik och skönhet. Gudstjänsten består av 3 delar som framställer hela Jesus liv. Från hans barndom till hans död, och hans uppstående. Under den första delen av gudstjänsten är alla tre dörrarna stängda. Det symboliserar Jesus liv tills han var trettio år. Den tiden vet vi knappt något om alls. 


Under den andra delen av gudstjänsten öppnas dörrarna, och det betyder att Jesus har vänt sig till människorna. I den tredje delen får deltagarna se Jesus sista vandring och hans död på Golgotha och hans återuppståndelse.  Nattvarden är höjdpunkten i hela nattjänsten. Man fastar varje onsdag och fredag, och före jul och efter påsk. då får man inte äta Fläsk, kött, fisk, mjölk, ost, ägg. Men numera är det bara inom i kloster som man har fast regler. Påsk dagen är den viktigaste dagen inom den ortodoxa kyrkan. Dom firar Jesus återuppstående. På natten mot påsksöndagen kommer alla människor och har vaxljus med sig. Den ortodoxa kyrkan har ingen speciell ledare som den katolska kyrkan har. Den är uppdelad i ett 20tal nationella delar. I Sverige finns över 100 000 ortodox troende. Totalt har den 220 miljoner anhängare. William=Grön Astrid=Röd Axel=blå