Tervetuloa seurakunnan sivuille

ELOKUU 2016Vietämme elokuun 6. päivänä Kristuksen kirkastumisen juhlaa. Tämä juhla on yksi kirkkovuoden keskeisimmistä juhlista. Se osoittaa meille Kristuksen jumalallisen luonnon todellisen kirkkauden täällä maan päällä.

Kristuksen kirkastumisessa opetuslapset näkivät sen kirkkauden ja jumalallisen valon, joka Jumalan ainokaisella Pojalla on. Tuo valkeus hämmensi ja saattoi opetuslapset pelon valtaan, mutta yhtä lailla tuo valkeus saattoi heidät tuntemaan sen täydellisen ilon, jota Jumalan läsnäolo saa ihmisen tuntemaan.

Ihmisen luonnollinen paikka on olla Jumalan lähellä. Ja Kirkon tärkein tehtävä on saattaa ihminen Jumalan läheisyyteen! Olemme yhteydessä Jumalaan henkilökohtaisen rukouksen kautta, mutta sen lisäksi meiltä vaaditaan myös tuota nousemista "vuorelle", eli kirkkoon. Tosiasia on, että täydellisen rauhan ja ilon voimme saavuttaa vain silloin, kun saamme olla Jumalaa lähellä. Kirkko on tuo yhteen kokoontuneiden kristittyjen yhteisö, jossa Kristus läsnä.

Opetuslapset saivat nähdä tuon Kristuksen kirkkauden ja tuohon kirkkauteen jokaisen meistä tulisi siis pyrkiä. Pääsemme siitä osallisiksi tässäkin juhlassa. Mutta jotain vielä suurempaa kirkkautta on luvassa. Tästä puhuu kirkkomme suuri opettaja, pyhä Johannes Krysostomos seuraavasti: "Jos haluamme, voimme kohdata Kristuksen kirkkauden, emme enää pelkästään opetuslasten tavoin vuorella, vaan paljon suuremmassa määrin." (Krysost. Homilioita Matteuksesta, LVI, 7)


Isä Andrei Verikov

(Lyhennelmä. Koko opetuspuhe on luettavissa osoitteessa

http://www.ortodoksi.net/index.php/Kristuksen_kirkastumisen_juhlana_28opetuspuhe%29)