heraaskuortodox


ortodoxia este solutia prima si ultima  

arta contemporana crestina

heraasku

warhol

rouault

ensor

chagall

malevich

nolde

holbein the younger

mantegna

jerzy nowosielski

icoane

sfintii parinti

sf. nicolae cabasila

fer. teodorit - talcuirea psalmilor

filocalia

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul,

Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,

Unul-Născut,  Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,

Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire

S-a pogorât din ceruri

Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara

Şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont,

Şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi după Scripturi .

Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii,

A cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,

Care din Tatăl purcede,

Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul Este închinat şi slăvit,

Care a grăit prin prooroci.

Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică,

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,

Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.    Amin !